ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Understanding User Experience in Public Toilets: Cultural Probes as a Research Method [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2015; 11(19): 76-94 | DOI: 10.23835/tasarimkuram.239590

Understanding User Experience in Public Toilets: Cultural Probes as a Research Method

Zehra Sözbir Köylü1, Alpay Er2
1Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü
2Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Public toilets have an important part in everyday life. Conditions of these facilities dramatically affect the quality of life of the users. Their approach to public toilets is different from domestic bathrooms and they develop different ways of use in order to deal with the dirtiness. While focusing on the relationship between the perception of cleanliness and product use in public toilets with a qualitative approach, this study aims considering the usability of cultural probes as a research method in such a sensitive and private research setting. Considering public toilets as an indispensable part of daily life, the study is expected to contribute to design research and practice both in terms of approach and methodology.

Keywords: Ürün Tasarımı, Temizlik, Kamusal Tuvaletler, Kültür Sondaları

Kamusal Tuvaletlerde Kullanıcı Deneyimini Anlamak: Bir Araştırma Yöntemi Olarak Kültür Sondaları

Zehra Sözbir Köylü1, Alpay Er2
1Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü
2Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Gündelik yaşamın önemli bir parçası olan kamusal tuvaletlerin koşulları bu tesisleri sürekli kullananların yaşam kalitelerini belirgin ölçüde etkilemektedir. Kullanıcılar kamusal tuvaletlerde yer alan ürünlere konut tuvaletlerindeki ürünlerden farklı yaklaşmakta ve kir ile başa çıkmak adına farklı kullanım biçimleri geliştirmektedir. Çalışmanın amacı kullanıcının kamusal tuvaletlerde temiz-kirli algısı ve ürün kullanımı arasındaki bu ilişkiyi incelerken, kültür sondalarının bu mahrem ve hassas araştırma ortamında veri toplama gereci olarak kullanılabilirliğini de ortaya koymaktır. Tuvaleti gündelik yaşam pratiğinin gerçekleştirilmesinde vazgeçilmez rolü olan kültürel bir nesne olarak değerlendiren çalışmanın, kullandığı yöntem ve benimsediği yaklaşım ile tasarım araştırmalarına ve pratiğine de katkıda bulunması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ürün Tasarımı, Temizlik, Kamusal Tuvaletler, Kültür Sondaları

Zehra Sözbir Köylü, Alpay Er. Understanding User Experience in Public Toilets: Cultural Probes as a Research Method. Tasarım Kuram. 2015; 11(19): 76-94

Corresponding Author: Zehra Sözbir Köylü
LookUs & Online Makale