ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Symbolization of Furniture and Current Trends [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2013; 9(16): 85-102 | DOI: 10.23835/tasarimkuram.239611

Symbolization of Furniture and Current Trends

Işıl Özçam, Şebnem H. Uzunarslan
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, iç Mimarlık Bölümü

Since the commencement of its use furniture, which always stood on a symbolic ground through the lifestyles and cultural accumulations of the human beings, has always been an object of communication as well as its practical use. This communication is conveyed by means of units which constitute the medium of form, indicators and symbols. Upon the recognition of communication via design in the beginning of the last century, furniture has gained a use of transmitting messages and ideologies. Today, furniture has reached to a broad content and variety. Artists and designers look into the form of furniture as an instrument to convey ideas, philosophy, statements and emotions. And furniture has become an application area where experimental productions, contemporary materials, scientific researches, current designs and ideas take place at the same time. The end user who reads the desings from his/her perspective is free to pick one amongst which gives the feeling of differentiation and gaining status in the society or which has a descriptive way matching with the end user's point of view. Symbolized furniture comes forth in the common ground of contemporary art and design by having the conceptual content and message more dominant than the practical use.

Keywords: Medium of Form; Symbol; Communication; Furniture Design; Social Analysis; Technical Extent

Mobilyanın Sembolleşmesi ve Güncel Yönelimler

Işıl Özçam, Şebnem H. Uzunarslan
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü

İnsanın yaşam biçimi ve kültürel birikimi içinde her zaman sembolik bir yeri olan mobilya, kullanılmaya başlandığı ilk günden beri pratik kullanım işlevine ek olarak bir iletişim nesnesidir. Mobilya tasarımında iletişim, biçim dilini meydana getiren öğelerle; gösterge ve sembollerle sağlanmaktadır. Geçtiğimiz yüzyıl başında tasarımla iletişim işlevinin farkına varılmasıyla birlikte mobilya, mesajların ve ideolojilerin iletilmesinde bir araç olarak kullanılmaya başlanmış; bugün ise teknoloji alanındaki gelişmelerin etkisiyle geniş bir anlam içeriğine ve çeşitliliğine ulaşmıştır. Sanatçılar ve tasarımcılar günümüzde mobilya formunu düşünce, felsefe, söylem, fikir, duygu ileten bir araç olarak görebilmekte; aynı zamanda deneysel üretimlerin, çağdaş malzemelerin, bilimsel araştırmaların, güncel tasarım ve üretim yöntemlerinin denendiği bir uygulama alanı olarak da kullanabilmektedir. Tasarımları kendi birikimi, yaşam stili ve beğ enileri doğrultusunda yorumlayan kullanıcı bu tür ürünleri kendisine farklılaşma duygusu verdiği, statü sağladığı ya da bakış açısını betimleyici nitelik taşıdığı için tercih edebilmektedir. Sembolleşen mobilya, kavramsal içeriğin ve mesajın pratik işlevden baskın olduğu, çağdaş sanatın ve tasarımın ortak paydasında yer alan boyutuyla öne çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Biçim Dili; Sembol; iletişim; Mobilya Tasarımı; Sosyal Analiz; Teknolojik Boyut

Işıl Özçam, Şebnem H. Uzunarslan. Symbolization of Furniture and Current Trends. Tasarım Kuram. 2013; 9(16): 85-102

Corresponding Author: Işıl Özçam
LookUs & Online Makale