ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Taksim Meydanı'nın Cumhuriyet'in Kamusal Alanı Olarak İnşası [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2015; 11(19): 95-106 | DOI: 10.23835/tasarimkuram.239585

Taksim Meydanı'nın Cumhuriyet'in Kamusal Alanı Olarak İnşası

Birge Yıldırım1, Arzu Erdem2
1İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü
2İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Although it became the subject of recent debates due to the pedestrianization project; Taksim Square has been a critical public space redefined over and over through interventions of the political powers. Hence, there are similarities between such acts of intervention and the most recent one. In this paper, the aim is to provide a reading on different ideological acts that has been triggered by the construction of the Monument of Republic. Century long history of the square and various attempts of transformation will be discussed in the historical perspective and within a framework defined by the gezi/monument/square relations. In other words, the objective could also be defined as to provide a thorough discussion on many connotations of ‘public’ space that became explicit through the politically driven acts of transformation.

Keywords: Public Space, Urban history, Taksim Square, Taksim Republican Monument, Tarlabaşı Boulevard, Kristal Pub

Taksim Meydanı'nın Cumhuriyet'in Kamusal Alanı Olarak İnşası

Birge Yıldırım1, Arzu Erdem2
1İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü
2İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Taksim Yayalaştırma Projesi ile gündemde olan Taksim Meydanı, Cumhuriyet'in ilanından bu yana siyasi erkin ideolojileri doğrultusunda yıkıp yeniden yaptığı bir kamusal alan. Günümüzde politik erkin temsili iktidarı doğrultusunda meydanda gerçekleştirdiği "yenileme projelerine" tarihsel süreçte rastlamak mümkün. Çalışma, Cumhuriyet Anıtının Taksim'e inşası ile başlayan, meydanın boşalma sürecini, çeşitli ideolojiler üzerinden okumayı hedefler. Taksim Meydanı'nın yüzyıllık kentsel dönüşüm hikayesini, tarihsel bir perspektifle, gezi /anıt/meydan ekseninde gerçekleşen dönüşümünü ve bu dönüşümün nasıl bir kamusal alan tariflediği sorusu üzerinden tartışmaya açmak niyetindedir.

Anahtar Kelimeler: Kamusal Alan, Kent tarihi, Taksim Meydanı, Taksim Cumhuriyet Anıtı, Tarlabaşı Bulvarı, Kristal Gazinosu

Birge Yıldırım, Arzu Erdem. Taksim Meydanı'nın Cumhuriyet'in Kamusal Alanı Olarak İnşası. Tasarım Kuram. 2015; 11(19): 95-106

Corresponding Author: Birge Yıldırım
LookUs & Online Makale