ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Kayseri Kırsalı’ndaki Yığma Konutlar İçin Duvar Tipi Önerisi [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2013; 9(15): 56-70 | DOI: 10.23835/tasarimkuram.240902

Kayseri Kırsalı’ndaki Yığma Konutlar İçin Duvar Tipi Önerisi

Halit Can Görgülü, İlkay Koman
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Sustainable rural development is becoming more important day by day in our country where 35% of the population lives in rural areas. In the sustainable rural development that have economical, social and environmental dimensions, one of the most important problems is maintaining the sustainability of the existing buildings in the rural areas and sustainability of the local architecture traditions in the new buildings. In this study, after the importance of the sustainable rural development concept and rural housing problem in our country emphasized. The aim of the study is to determine a masonry wall type for rural housing in the case of Kayseri. Phases of the study are as follows: Analysis and evaluations for local construction materials and introducing properties of the proposed building materials, determination of the construction system principles, results and evaluation.

Keywords: Rural housing, sustainable rural development, rural setlements, masonry construction.

Kayseri Kırsalı’ndaki Yığma Konutlar İçin Duvar Tipi Önerisi

Halit Can Görgülü, İlkay Koman
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Nüfusunun %35’inin kırsal alanlarda yaşadığı ülkemizde sürdürülebilir kırsal kalkınma giderek önemi artan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekonomik, toplumsal ve çevresel boyutları olan sürdürülebilir kırsal kalkınmada, en önemli sorunlardan biri kırsal alandaki mevcut yapıların sürdürülebilirliği ve bununla birlikte yeni yapılaşmalarda yerel mimarlık ve yapım geleneklerinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Bu çalışmada sürdürülebilir kırsal kalkınma kavramı ve ülkemiz için önemi tanımlandıktan sonra, sürdürülebilir kalkınmada önemli bir yeri olan konut sorunundan söz edilmektedir. Çalışmanın amacı ise 2008 yılında, MSGSÜ ile TC. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı arasında “Kırsal Alanda Yöresel Mimari Özelliklerin Belirlenmesi, Rehber Bir Kitap ve Örnek Projelerin Oluşturulması” projesi ile yapılan çalışmalara ek olarak, bu yörede yapılacak konutlarda uygulanabilecek bir duvar tipi önerisi ortaya koymaktır. Çalışmada sırasıyla şu aşamalar yer almıştır: Yapı malzemelerine yönelik analiz ve değerlendirmelerin yapılması, duvar tipi için önerilen yapı malzemelerinin özelliklerinin tanıtılması, yapı elemanlarının kuruluş özelliklerinin açıklanması, sonuç ve değerlendirme.

Anahtar Kelimeler: Kırsal konut; sürdürülebilir kırsal kalkınma; kırsal yerleşmeler; yığma yapı

Halit Can Görgülü, İlkay Koman. Kayseri Kırsalı’ndaki Yığma Konutlar İçin Duvar Tipi Önerisi. Tasarım Kuram. 2013; 9(15): 56-70

Corresponding Author: Halit Can Görgülü, Türkiye
LookUs & Online Makale