ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
The Relation of High Structures with the Urban Texture: Examples of London and Paris [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2021; 17(33): 107-121 | DOI: 10.14744/tasarimkuram.2020.59389

The Relation of High Structures with the Urban Texture: Examples of London and Paris

Burcu Ölgen1, Saadet Aytıs2
1Department of Interior Architecture And Environmental Design, Işık University, Istanbul, Turkey
2Department of Interior Architecture, Mimar Sinan Fine Arts University, Istanbul, Turkey

The positioning of high structures creates important effects on the city silhouette; even sometimes it is created by them. This silhouette could be in close relationship with the historical regions as well as developing outside the city. It was observed that tall buildings developed in two different ways in London and Paris. This study aims to examine the urban texture of tall building areas in two cities in terms of architectural and urban design aspects. The historical development of London and Paris, and the role of tall buildings in this process were compared. High buildings in London developed alongside with the historical texture, while in Paris they located in an especially reserved area outside the city. These different situations have developed with the city dwellers’ lifestyles, as well as created spatially different effects on them. In this context, the relationship of tall buildings with urban fabric is examined, and an example of a high building selected from each city is discussed. These examples are The Leadenhall from London and Tour First from Paris. It was concluded that the locations of the high buildings have an important role in the urban texture, and it also depends on politics to make decisions.

Keywords: Urban planning, architecture, high structure, high rise building, tall building, design.

Yüksek Yapıların Şehir Dokusuyla İlişkisi: Londra ve Paris Örnekleri

Burcu Ölgen1, Saadet Aytıs2
1Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Ana Bilim Dalı, İstanbul

Yüksek yapıların konumlanmaları, şehir siluetinde önemli etkiler yaratmakta; kimi zaman da bir şehrin karakteristik silueti yüksek binalar tarafından yaratılmaktadır. Bu siluet, şehrin tarihi yapısı ile yakın ilişki içinde olabildiği gibi şehir dışında da gelişebilmektedir. Londra ve Paris şehirlerinde yüksek yapıların bu iki farklı şekilde geliştiği gözlemlenmiştir. Bu bağlamda iki şehrin yüksek yapılarının kültürel, ekonomik ve politik olarak geliştiği çevrelerin, yapısal ve mekânsal açılardan incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Londra ve Paris şehirlerinin tarihi gelişimi ve yüksek yapıların bu gelişim içindeki konumları karşılaştırılmıştır. Londra’daki yüksek yapılar tarihi dokuyla iç içe ilerlerlerken, Paris’te şehrin dışında özellikle ayrılmış bir bölgeye yerleşmişlerdir. Bu iki farklı durum, şehir sakinlerinin yaşam tarzlarıyla birlikte gelişmiş, bunun yanında onların üzerinde mekânsal açıdan farklı etkiler oluşturmuştur. Bu bağlamda, yüksek yapıların şehir dokusuyla ilişkisinin incelendiği araştırma kapsamında, iki şehirden seçilmiş birer yüksek yapı örneği ele alınmıştır. Bunlar; Londra’dan The Leadenhall, Paris’ten ise Tour First yapılarıdır. Çalışma sonucunda, iki şehrin birbirinden farklı stratejileri, yüksek binaların konumlarının kentsel dokuda önemli bir role sahip olduğunu ve aynı zamanda şehrin ikonik için alınan kararların politik seçimlere bağlı olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: : Şehir planlama, mimarlık, yüksek yapılar, yüksek binalar, mimari tasarım.

Burcu Ölgen, Saadet Aytıs. The Relation of High Structures with the Urban Texture: Examples of London and Paris. Tasarım Kuram. 2021; 17(33): 107-121

Corresponding Author: Burcu Ölgen, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale