ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
1 Place, 4 Architects, 3 Buildings: Short Notes on the History of the Academy in the Testimony of the Place [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2020; 16(31): 1-17 | DOI: 10.14744/tasarimkuram.2020.65668

1 Place, 4 Architects, 3 Buildings: Short Notes on the History of the Academy in the Testimony of the Place

Nezih R. Aysel
Mimar Sinan Fine Arts University, Department of Architecture, İstanbul

In 1927, the Academy of Fine Arts, which settled in the Cemile Sultan Palace from the Fındıklı Double Palace structures, attempted to change the buildings and environment in accordance with the needs and identity of an art academy. During this period, which took the first few years, some of the structures that the palace had added for the use of its previous guest, the Ottoman Parliament, were removed and changes were made to the interior arrangements. For the institution, which soon after its establishment had problems with educational venues and was unable to establish a built-in educational order, moved to the Fındıklı Double Palace also created an opportunity for reforming. This article tries to explain about the building that started with the Vedat Tek “Studio’s Building” built as an annex to the garden by the institution that was trying to settle in these buildings in 1927 and then about the buildings that reused the same place depending on the spirit of the period, as well as the architects. The story of nearly ninety years which tries to understand and remember the changing face of the Academy in the testimony of the place, the buildings built in the said fifty-year period between 1930-1980 and represent sometimes education and student, also sometimes the authority, participate in life as a demonstration of the turbulent times of the country, city and the Academy.

Keywords: Fındıklı Palaces, Royal Academy of Fine Arts, Academy of Fine Arts, Vedat Tek, Utarit İzgi, Muhlis Türkmen, Sedad H. Eldem, Muammer Onat, design, place.

1 Yer 4 Mimar 3 Yapı: Yer’in Tanıklığında Akademi Tarihi Üzerine Kısa Notlar

Nezih R. Aysel
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul

1927 yılında Fındıklı Çifte Saraylar yapılarından Cemile Sultan Sarayına yerleşen Güzel Sanatlar Akademisi, binaları ve çevreyi bir sanat akademisinin ihtiyaçları ve kimliği doğrultusunda değiştirme çabasına girişti. İlk birkaç yılı alan bu dönemde, sarayın daha önceki misafiri Osmanlı Meclisinin kullanımı için eklediği bazı yapılar kaldırıldı, iç mekân düzenlemelerinde değişiklik yapıldı. Kuruluşundan kısa süre sonra eğitim mekanları ile ilgili sorunlar yaşayan ve yerleşik bir eğitim düzeni kuramayan kurum için Fındıklı Çifte Sarayları aynı zamanda yeniden yapılanma için bir fırsat yaratmıştı. Bu yazı, 1927 yılında bu yapılara yerleşme çabası içindeki kurumun bahçeye bir ek yapı olarak yaptığı Vedat Tek ‘Ek Atölyeler Binası’ ile başlayan ve sonrasında aynı yer’i dönemin ruhuna bağlı olarak yeniden kullanan yapılardan ve tabi mimarlardan bahsetmeye çalışıyor. Yerin tanıklığında Akademinin değişen çehresini anlamaya, hatırlamaya çalışan yaklaşık 95 yıllık hikâyenin, 1927-1983 yılları arasındaki dönemde inşa edilen, bazen eğitimi ve öğrenciyi kimi zaman otoriteyi temsil eden bu yapılar, ülkenin, kentin ve Akademinin çalkantılı dönemlerinin bir gösterisi olarak yaşama katılıyorlar.

Anahtar Kelimeler: Fındıklı Çifte Sarayları, Sanayi-i Nefise Mektebi, Güzel Sanatlar Akademisi, Vedat Tek, Utarit İzgi, Muhlis Türkmen, Sedad H. Eldem, Muammer Onat, mimari tasarım, yer.

Nezih R. Aysel. 1 Place, 4 Architects, 3 Buildings: Short Notes on the History of the Academy in the Testimony of the Place. Tasarım Kuram. 2020; 16(31): 1-17

Corresponding Author: Nezih R. Aysel
LookUs & Online Makale