ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
A Visual Perusal of Competence Acquisition Channels in Design [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2017; 13(23): 137-153

A Visual Perusal of Competence Acquisition Channels in Design

Ufuk Ulusan, Ahmet Zeki Turan
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

This article, through designed products, aims to reveal the visual reflections of conceptual categories which are defined as channels of competence acquisiton in the thesis. This way, it is foreseen that the relations of these channels to each other would be put forward. This perusal takes place firstly through a student project and then through institutions and designers. In this way, the article predicts that the theoretical model will be more understandable and can be related to the practical framework of design. Interpretation of channel relations points to three basic characteristics generated for this purpose.

Keywords: Channels of competence acquisiton; visual perusal

Tasarımda Yetkinleşme Mecralarına İlişkin Görsel Bir Okuma

Ufuk Ulusan, Ahmet Zeki Turan
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Bu makale, tezde tasarıma ilişkin yetkinleşme mecraları olarak tanımlanan kavramsal kategorilerin görsel yansımalarını, tasarlanmış ürünler üzerinden açığa çıkarma ve bu sayede mecraların birbirleriyle olan ilişkilerini ortaya koyma amacındadır. Bu okuma ilk önce bir öğrenci projesi, daha sonra ise kurum ve tasarımcı örnekleri üzerinden gerçekleşmektedir. Makale bu yolla, kuramsal özellik gösteren modelin anlaşılabilirliğinin artacağını ve tasarımın pratik çerçevesiyle ilişkilendirilebileceğini öngörmektedir. Mecra ilişkilerinin yorumlanması ise, bu uğurda oluşturulan üç temel karakteristiğe işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yetkinleşme mecraları; görsel okuma

Ufuk Ulusan, Ahmet Zeki Turan. A Visual Perusal of Competence Acquisition Channels in Design. Tasarım Kuram. 2017; 13(23): 137-153

Corresponding Author: Ufuk Ulusan
LookUs & Online Makale