ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Troya Tarihi Milli Parkı’nda Süregelen Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2017; 13(24): 148-169 | DOI: 10.23835/tasarimkuram.539283

Troya Tarihi Milli Parkı’nda Süregelen Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri

Erdem Salcan1, Z. Hale Tokay2
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü
2Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

The archaeological site of Troia takes an important place in The UNESCO World Heritage List by the number of 849. And The Historical National Park of Troia encloses The Archaeological Site of Troia as a buffer zone since the year of 1996. From past to present, so many conservation campaigns carried in this area those focused on the archaeological site of Troia. As a result of this inconclusive conservation approach, so many other cultural and natural assets of The National Park destituted of necessary conservation campaigns and hanged by a thread of extinction. By this study, the con- servation issues facing the values of The Historical Park of Troia and the essential principles of a contemporary conservation approach is determined.

Keywords: National Park, Immovable Heritage, Natural Assets, Decision Support System, Conservation and Planning Approach.

Troya Tarihi Milli Parkı’nda Süregelen Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri

Erdem Salcan1, Z. Hale Tokay2
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü
2Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Milli Parklar, tüm Dünya’da ve Ülkemizde yürütülen koruma ve planlama süreçleri açısından öncelikli alanlardır. Bu kapsamda Troya Tarihi Milli Parkı*, Ülkemiz sınırları içinde yer alan ve evrensel boyutta tanınırlığı olan kültür coğrafyalarından biridir. TTMP ve yakın çevresi, birbirleriyle kavramsal boyutta yakın ve karmaşık ilişkileri olan pek çok taşınmaz kültür ve tabiat varlığına ev sahipliği yapmaktadır. Çalışma bütününde, TTMP›nın koruma açısından güncel durumu, içindeki ve yakın çevresindeki taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile bir bütün halinde ele alınmıştır. TTMP içinde ve yakın çevresinde yürütülmüş olan koruma ve planlama çalışmalarının Troia Örenyeri üzerinde yoğunlaşmış olmasının, bölgedeki taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmalarının önde gelen nedenlerinden biri olduğu ortaya konulmuştur. Bu kapsamda yapılan değerlendirmeler ışığında, TTMP için öngörülen güncel bir koruma - planlama yaklaşımının temel ilkelerinin belirlenmesi doğrultusunda öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Milli Park, Taşınmaz Kültür Varlığı, Tabiat Varlığı, Karar Destek Sistemi, Koruma ve Planlama Yaklaşımı.

Erdem Salcan, Z. Hale Tokay. Troya Tarihi Milli Parkı’nda Süregelen Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri. Tasarım Kuram. 2017; 13(24): 148-169

Corresponding Author: Erdem Salcan, Türkiye
LookUs & Online Makale