ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
The Influence of Protective Devices and the Marine Environment on the Durability of Wooden Materials in Nautical Vehicles [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2013; 9(16): 103-119 | DOI: 10.23835/tasarimkuram.239616

The Influence of Protective Devices and the Marine Environment on the Durability of Wooden Materials in Nautical Vehicles

Müge Ertemli, Halit Yaşa Ersoy
Gedik Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Having an important place throughout human history, timber has been used as construction and transport materials in the sea context for centuries. Comparing it with other materials, there are many features that make timber superior. Some of the most important ones of these features can be identified as being a renewable material source, high durability and aesthetic nature attributed to timber when used with protective materials. This study is based on scientific observations and experimental work that focus on physical and mechanic changes caused to timber used in the “yacht” category of sea transporters by the sea environment, protective materials and aging.

Keywords: Naval vessels; Marine environment; Durability

Ahşap Deniz Araçlarında, Koruyucular ve Ortamın Durabiliteye Etkisi

Müge Ertemli, Halit Yaşa Ersoy
Gedik Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

İnsanlık tarihi boyunca önemli bir yere sahip olan ahşap, yüzyıllardır deniz ortamında yapı ve araç malzemesi olarak kullanılmaktadır. Diğer malzemelerle kıyaslandığında, ahşap malzemeyi üstün kılan çok sayıda özellikleri bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri, yenilenebilir bir kaynak olması,koruyucu maddelerle işlem görmüş ahşabın gösterdiği yüksek dayanım ve estetik özellikleri sayılabilir.Bu çalışmada, özel amaçlı deniz araçları sınıfından,“yat” sınıfı deniz araçlarının uygulamasında kullanılan ahşap malzeme türlerinin, deniz ortamında, koruyuculara ve zamana bağlı olarak fiziksel ve mekanik özelliklerinde meydana gelen değişimler, yapılan gözlem ve deneysel çalışmalarla incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Deniz Araçları; Deniz Ortamı; Dayanıklılık

Müge Ertemli, Halit Yaşa Ersoy. The Influence of Protective Devices and the Marine Environment on the Durability of Wooden Materials in Nautical Vehicles. Tasarım Kuram. 2013; 9(16): 103-119

Corresponding Author: Müge Ertemli
LookUs & Online Makale