ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Bitişik Ekosistemler Arasındaki Sınırlar: Ekolojik Geçiş Zonları [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2013; 9(15): 90-102 | DOI: 10.23835/tasarimkuram.240905

Bitişik Ekosistemler Arasındaki Sınırlar: Ekolojik Geçiş Zonları

Seher Demet Yücel, Güzin Konuk
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Boundaries among adjacent ecological systems serve as habitat for various plant and animal species as well as human kind with the rich ecological diversity. Homogeneous ecological units which were easy to study and define until 1980’s have been the subject of broad studies especially within the science of ecology, while these heterogeneous subjects which has no strict boundaries were ignored and were not reduced to a simple line on the map. These fields which enable flow of energy, nutrient, water, material and information between technological developments and ecological systems were determined to be a functional part of the position they are located with their structure and function. In this scope, this essay which was developed out of the theoretical section of the PhD thesis entitled “Ecological Transition Zones in Relation of Sustainable City and Landscape: Case of Istanbul Beykoz” present the theoretical grounds of the issue in order to form a scientific basis in Turkey.

Keywords: Ecological transition zone, Boundary, Adjacent ecological systems, Ecoton, İstanbul, Beykoz

Bitişik Ekosistemler Arasındaki Sınırlar: Ekolojik Geçiş Zonları

Seher Demet Yücel, Güzin Konuk
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Bitişik ekolojik sistemler arasındaki sınırlar, bünyelerinde barındırdıkları zengin ekolojik çeşitlilik ile birçok bitki ve hayvan türü yanında insanoğluna da yaşam ortamı olarak hizmet etmektedir. 1980’li yıllara kadar çalışılması ve tanımlanması kolay olan homojen ekolojik birimler özellikle ekoloji bilimi içinde geniş araştırmalara konu olurken; keskin sınırları olmayan heterojen yapılı bu alanlar çoğunlukla göz ardı edilmiş, harita üzerinde tek bir çizgiye indirgenmiştir. Gelişen teknolojik ilerlemeler ile ekolojik sistemler arasındaki enerji, besin, su, materyal ve bilginin akışını sağlayan bu alanların, yapı ve fonksiyonları ile içinde konumlandıkları peyzajın işlevsel bir parçası olduğu saptanmıştır. Bu kapsamda MSGSU Fen Bilimleri Şehircilik Doktora Programında hazırlanmış olan “Sürdürülebilir Kent ve Peyzaj İlişkisinde Ekolojik Geçiş Zonları: İstanbul Beykoz Örneği” başlıklı tezin kavramsal kısmından üretilen bu makale ile ekolojik geçiş zonu kavramının ülkemizde bilimsel bir tabana oturtulması için teorik temeller ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ekolojik Geçiş Zonlar, Sınır; Bitişik Ekolojik Sistemler; Ekoton; İstanbul; Beykoz

Seher Demet Yücel, Güzin Konuk. Bitişik Ekosistemler Arasındaki Sınırlar: Ekolojik Geçiş Zonları. Tasarım Kuram. 2013; 9(15): 90-102

Corresponding Author: Seher Demet Yücel, Türkiye
LookUs & Online Makale