ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Exploring Urban Design Criteria For High Speed Rail (HSR) Station Through the Design Studio Experience - Case of Pendik/Turkey [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2020; 16(31): 123-139 | DOI: 10.14744/tasarimkuram.2020.74507

Exploring Urban Design Criteria For High Speed Rail (HSR) Station Through the Design Studio Experience - Case of Pendik/Turkey

Sedef Özçelik Güney1, Saniye Karaman Öztaş1, Tayfun Salihoğlu2
1Gebze Technical University, Faculty of Architecture, Department of Architecture
2Gabze Technical University, Faculty of Architecture, Department of City and Regional Planning

In recent years, the application of modern transportation modes to the current routes changes the urban layout. As a part of these transformation modes, the HSR applications promise various transformations on the urban space. In this context, rearrangements of axes, the facilities on these axes and the urban space in the surrounding of these facilities put forward an important design problem. Pendik, a large district on the Southern Istanbul periphery; the recent application of HSR Station has started to transform its centre into an intercity transportation node since its opening in 2013. In accordance with the new role, reorganization of HSR hub and its surroundings provides an experimental teaching in the design studio. Due to the exploratory nature of Architectural Design Studio, the content analysis approach is conducted. The integration of the learning experience in the urban design scale was crucial. The reports collected systematically from the students during the semester were coded with respect to content analysis. Both the final design decisions’ and the field-specific evaluations’ levels of relevance with the literature were interpreted. Among the design criteria compiled from the literature; security, connections between places, pedestrian’s ability to use the space easily, diversity of activities and users, and integration of urban texture with the HSR station have emerged for the project site. Research results have shown that content analysis can be a consistent and systematic method in guiding designs in the interface of architectural and urban design project topics.

Keywords: Content Analysis, design studio, urban design principles, HSR applications, Pendik.

Tasarım Stüdyosu Deneyiminde Yüksek Hızlı Tren İstasyonları (YHT) ve Çevresinin Kentsel Tasarım Kriterlerine Göre İncelenmesi: Pendik/Türkiye Örneği

Sedef Özçelik Güney1, Saniye Karaman Öztaş1, Tayfun Salihoğlu2
1Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
2Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir-Bölge Planlama Bölümü

Mevcut ulaşım akslarına modern ulaşım biçimlerinin uygulanması sonucunda, mevcut kentsel düzen çeşitli şekillerde değişmektedir. Bu uygulamalardan biri olarak; Yüksek Hızlı Tren (YHT) İstasyonlarının, etrafındaki kentsel mekânı dönüştürücü etkisi bulunmaktadır. Bu bağlamda, kentsel aksların, bu akslardaki tesislerin ve bu tesislerin yakın çevresindeki kentsel mekânın yeniden bir uyum içerisinde düzenlenmesi öne çıkan bir tasarım sorunsalıdır. Pendik YHT İstasyonu da açıldığı 2013 yılından bu yana Pendik kent merkezini şehirlerarası bir ulaşım düğümüne dönüştürmeye başlamıştır. Aktarma noktası ve çevresinin üstlendiği yeni role uygun bir şekilde organize edilmesi deneysel bir tasarım stüdyosu süreci sunmaktadır. Kentsel tasarım ölçeğindeki bu öğrenme deneyiminin mimari tasarım stüdyo eğitiminin keşfedici doğası ile bütünleştirilmesi için içerik analizi taktiğine başvurulmuştur. Öğrencilerden dönem içerisinde sistematik olarak toplanan raporlar, içerik analizi ile kodlanmış hem sonuç ürünün hem de alana özgü değerlendirmelerin makalede derlenen literatür ile örtüşme düzeyleri yorumlanmıştır. Derlenen tasarım kriterleri içerisinde; güvenlik, mekanlar arasındaki bağlantılar, yayanın mekanı kolayca kullanabilmesi, aktivitelerin ve kullanıcıların çeşitliliği ile ulaşım düğümü olan YHT istasyonu ile kentsel dokunun entegre edilmesi konuları Pendik proje alanında öğrenciler tarafından da keşfedilen konular olarak öne çıkmıştır. Araştırma sonuçları, içerik analizinin mimari ve kentsel tasarım projeleri ara yüzünde tasarımları yönlendirmede tutarlı ve sistematik bir yöntem olabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: İçerik analizi, tasarım stüdyosu, kentsel tasarım i̇, lkeleri, yüksek hızlı tren, Pendik.

Sedef Özçelik Güney, Saniye Karaman Öztaş, Tayfun Salihoğlu. Exploring Urban Design Criteria For High Speed Rail (HSR) Station Through the Design Studio Experience - Case of Pendik/Turkey. Tasarım Kuram. 2020; 16(31): 123-139

Corresponding Author: Sedef Özçelik Güney, Türkiye
LookUs & Online Makale