ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Architecture as the Built Form of Theory [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2019; 15(27): 

Architecture as the Built Form of Theory

Ebru Özeke Tökmeci
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı

Three buildings are cited in this paper, which have become the materialized expressions of certain architectural theories; the Scröder House by Gerrit Rietveld, The Jubilee Church by Richard Meier and the Superlofts project by Marc Koehler Architects. The chosen exemplars belong to different instances in recent history the former to the early twentieth, the second to the late twentieth and the last one to the twenty first centuries and they seem to reflect the state of mind and intention of their architects as well as the general spirit of the architectural milieus of their times. Understanding the buildings themselves and the theories behind them would provide an insight about how the theoretical discourse in the field of architecture has evolved in decades and how architects have responded to this evolution in regard to their contributions to architectural theory.

Keywords: Arhitectural theory, Theory Pratice Relation in Architecture, Modernism, Postmodernism, Sustainable Architecture

Yapı Biçimi Teorisi Olarak Mimarlık

Ebru Özeke Tökmeci
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı

Mimari yapılar, çoğu durumda, kendilerini tasarlayan mimarın kuramsal duruşuyla birlikte yapıldıkları dönemlerin genel mimarlık ruhunu yansıtan örneklerdir. Bu makalede, belirli mimarlık kuramlarının somutlaştırılmış ifadesi haline gelmiş üç yapı ele alınmaktadır; Gerrit Rietveld’in tasarladığı Schröder Evi (1924), Richard Meier tasarımı Jübile Kilisesi (1996-2003) ve Marc Koehler Mimarlık’ın geliştirdiği Superlofts Projesi (2015). Sözkonusu yapılar, ilki erken yirminci yüzyıl, ikincisi geç yirminci yüzyıl ve sonuncusu da yirmibirinci yüzyıldan olmak üzere, yakın tarih içerisindeki üç farklı anı temsil etmek üzere, söylemsel olarak sırasıyla Modernizm, Postmodernizm ve Sürdürülebilir Mimarlığın kuramsal alanda etkin olduğu dönemlerden seçilmiştir. Bu yapıları ve arka planlarında barındırdıkları teorik yaklaşımları anlamak, mimarlık kuramının yakın onyıllar içerisindeki dönüşümüne ve mimarların bu dönüşüme nasıl uyum sağladıklarına ışık tutacaktır.

Anahtar Kelimeler: Mimarlık Kuramı, Mimarlıkta kuram-uygulama ilişkisi, Modernizm, Postmodernizm, Sü, rdürülebilir Mimarlık

Ebru Özeke Tökmeci. Architecture as the Built Form of Theory. Tasarım Kuram. 2019; 15(27): 

Corresponding Author: Ebru Özeke Tökmeci
LookUs & Online Makale