ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
An Investigation on the Design Principles of Dormitory Buildings in Karabük [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2020; 16(30): 61-76 | DOI: 10.14744/tasarimkuram.2020.84755

An Investigation on the Design Principles of Dormitory Buildings in Karabük

Sebile Merve Öztürk, Ahmet Emre Dincer
Karabuk University, Department of Architecture, Karabük, Turkey

Housing is the first of problems that students educated away from their families must solve. Student dormitories have important place among various alternatives in meeting this need. These buildings are considered to have important influences on the students’ academic and social developments by their architectural properties. In this study, with the aim of determining user needs and increasing user satisfactions planning general design principles of student dormitories has been evaluated. In this context, firstly, basic concepts concerned with dormitories have been researched by literature review and the design principles have been determined by the examination of sample dormitory buildings. According to the obtained principles 12 private and 5 state dormitories have been investigated in Karabük. Spatial analyses of those buildings have been made and the obtained data has been evaluated comparatively in the result section.

Keywords: Housing, dormitory, design principles, architectural design

Karabük’te Bulunan Yurt Binalarının Tasarım İlkeleri Üzerine Bir İnceleme

Sebile Merve Öztürk, Ahmet Emre Dincer
Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Ailelerinden uzakta eğitim gören öğrencilerin çözülmesi gereken problemlerinden ilki barınmadır. Öğrenci yurtları, bu ihtiyacın karşılanmasında tercihler arasında önemli bir yer tutar. Bu yapıların, mimarî özellikleriyle, öğrencilerin akademik ve sosyal açıdan gelişimine önemli etkileri olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada; kullanıcı ihtiyaçlarının belirlenmesi ve memnuniyetlerinin artırılması amacıyla, Karabük’te bulunan öğrenci yurtlarının genel tasarım ilkeleri ele alınmıştır. Bu kapsamda, öncelikle genel bir bakış açısıyla literatür taraması yapılarak yurt binaları ile ilgili kavramlar araştırılmış ve örnek bina incelemeleri sonucunda tasarım ilkeleri belirlenmiştir. Elde edilen ilkeler doğrultusunda, Karabük’te bulunan 12 özel yurt ve 5 devlet yurdu incelenmiştir. İncelenen binaların mekân analizleri yapılmış ve ulaşılan veriler karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Barınma, öğrenci yurdu, tasarım ilkeleri, mimari tasarım

Sebile Merve Öztürk, Ahmet Emre Dincer. An Investigation on the Design Principles of Dormitory Buildings in Karabük. Tasarım Kuram. 2020; 16(30): 61-76

Corresponding Author: Sebile Merve Öztürk, Türkiye
LookUs & Online Makale