ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Reassessment of Babaeski and Kavakli Historical Train Station Building [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2019; 15(27): 31-54 | DOI: 10.14744/tasarimkuram.2019.85856

Reassessment of Babaeski and Kavakli Historical Train Station Building

Ali Yıldız
Bozok Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Conserving buildings that are out of use for various reasons and that lose their functions are usually made possible by adapting to today’s conditions. Railway buildings which are an important part of the architectural heritage, the change of railway line routes, the progresses in railway technology are out of use due to the fact that existing buildings cannot respond to today’s needs. Buildings remain vulnerable, particularly by the abandonment of the use of station buildings on over-the-rail rail lines. Many buildings were built on railway lines in Turkey. However, only conservation studies related to the stations located in the important centers are being carried out. There is a need for extensive conservation studies, especially for buildings located at the places of the intermediate stations. With this study, it is aimed to develop a new usage proposal for passenger buildings of Babaeski and Kavaklı Railway Stations on the Kırklareli-Büyükmandıra Railway Line, which is out of service, and to be a model for other station buildings in the same situation to be preserved by similar approaches. Within the scope of the study, it was aimed that the passenger buildings should be kept at the minimum level in the restoration practices by being associated with the other railway buildings in the vicinity of the integrated protection approach, so that all the buildings can be kept alive with more effective use.

Keywords: Railway architectural heritage, Babaeski, Kavaklı, train station, re-use

Babaeski ve Kavaklı Tarihi Tren İstasyonu Binalarının Yeniden Değerlendirilmesi

Ali Yıldız
Bozok Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Çeşitli nedenlerle kullanım dışı kalarak işlevini yitiren yapıların korunması genellikle günümüz koşullarına adapte edilmesiyle mümkün olmaktadır. Mimari mirasın önemli bir parçasını oluşturan demiryolu yapıları hat güzergâhlarının değişmesi, demiryolu teknolojisindeki ilerlemeler, mevcut yapıların günümüz ihtiyaçlarına cevap verememesi gibi nedenlerle kullanım dışı kalmaktadır. Özellikle hizmet dışı kalan demiryolu hatları üzerinde yer alan istasyon yapılarının kullanımının da terk edilmesiyle yapılar korunmasız kalmaktadır. Türkiye’deki demiryolu hatları üzerinde çok sayıda yapı inşa edilmiştir. Ancak bu yapılardan sadece önemli merkezlerde yer alan garlar ile ilgili koruma çalışmaları yapılmaktadır. Özellikle ara istasyon konumundaki noktalarda bulunan yapılar için kapsamlı koruma çalışmalarına ihtiyaç vardır. Bu çalışma ile hizmet dışı kalan Kırklareli–Büyükmandıra Demiryolu Hattı üzerindeki Babaeski ve Kavaklı Tren İstasyonu yolcu binaları için yeni kullanım önerileri geliştirilerek, çalışmanın aynı durumdaki diğer istasyon yapılarının da benzer yaklaşımlarla korunması için model olması hedeflenmektedir. Çalışma kapsamında yolcu binaları bütüncül koruma yaklaşımı çerçevesinde, yakınında bulunan diğer demiryolu yapıları ve bulundukları çevre ile ilişkilendirilerek restorasyon uygulamalarında yapılacak müdahalelerin en az düzeyde tutulması ve böylece yapıların tümünün daha etkin bir kullanım ile yaşatılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Demiryolu mimari mirası, Babaeski, Kavaklı, tren istasyonu, yeniden kullanım

Ali Yıldız. Reassessment of Babaeski and Kavakli Historical Train Station Building. Tasarım Kuram. 2019; 15(27): 31-54

Corresponding Author: Ali Yıldız, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale