ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
İstanbul Süleymaniye Külliyesi Örneğinde Külliyeler için Bir Yönetim Modeli Önerisi [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2014; 10(17): 94-119 | DOI: 10.23835/tasarimkuram.239602

İstanbul Süleymaniye Külliyesi Örneğinde Külliyeler için Bir Yönetim Modeli Önerisi

Tuna Kan, Demet Binan
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

National and international approaches to “conservation of cultural assets” define these assets as a whole entity consisting of structures, structure clusters, cultural landscape zones and intangible values that complement each other. It has become apparent that in order to sustain a state of conservation for these assets, the relationship between conservation and sustainability must be applied in coordination to all aspects affecting them. It could be stated that in order to have a long term sustainable approach, the concept of “management plan” aiming primarily conservation should be introduced. The Süleymaniye Külliye (Complex) is a unique and extensive example of Ottoman Complexes which used to serve for several different functions. In this thesis, Süleymaniye Külliye has been chosen as a case study and a management model approach for the külliye (complex) which can also be used for other different cultural assets types has been developed.

Keywords: Cultural Asset, Cultural Heritage, Sü, leymaniye World Heritage Site, Süleymaniye Complex, Süleymaniye Külliye, Cultural Heritage Management Plan

İstanbul Süleymaniye Külliyesi Örneğinde Külliyeler için Bir Yönetim Modeli Önerisi

Tuna Kan, Demet Binan
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Kültür varlıklarının korunmasına ilişkin ulusal ve uluslararası yaklaşımlar, “korunması gereken kültür varlıklarını” yapı, yapı topluluğu, kültürel doku, kültürel peyzaj alanları ve somut olmayan değerler şeklinde tanımlarken, varlığın bütün değerleriyle birlikte korunmasının sürekli kılınmasının da ancak koruma ve yaşatma ilişkilerinin, varlık üzerinde söz sahibi olan bütün öznelerle eşgüdümlü olarak yürütülmesiyle mümkün olduğunu belirlemiştir. Kültür varlıklarının uzun vadeli korunması ihtiyacı koruma amaçlı “yönetim planı” kavramını ortaya çıkarmıştır. Farklı işlevlerin bir arada bulunduğu yapı toplulukları olan külliyelerin bütüncül ve sürekli korunmalarının bugüne kadar mümkün olmadığı görülür. Bu nedenle külliyelerin de alan yönetimi anlayışıyla bir yönetim planı kapsamında korunmaları önemlidir. Süleymaniye Külliyesi, farklı işlevlere sahip pek çok birimden oluşan “külliye” adını verdiğimiz yapı topluluklarının en özgün ve kapsamlı temsilcilerinden biridir.
Süleymaniye Külliyesi özelinde, külliyeler ile diğer kültür varlıkları için de uygulanabilecek bir yönetim planı ile yönetim modeli yaklaşımı geliştirilmiştir..

Anahtar Kelimeler: Kültür varlığı, Kültür mirası, Süleymaniye Dünya Miras Alanı, Süleymaniye Külliyesi, Kültürel Miras Yönetim Planı

Tuna Kan, Demet Binan. İstanbul Süleymaniye Külliyesi Örneğinde Külliyeler için Bir Yönetim Modeli Önerisi. Tasarım Kuram. 2014; 10(17): 94-119

Corresponding Author: Tuna Kan, Türkiye
LookUs & Online Makale