ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Journal of Design+Theory - Tasarım Kuram: 1 (2)
Volume: 1  Issue: 2 - 2000
EDITORIAL
1.Editorial
Oğuz Bayrakçı
Page II

INVITED ARTICLE
2.Kendi Çizgileri ile Hocam Prof. Mehmet Ali Handan
Ataman Demir
Pages 1 - 12
Abstract | Full Text PDF

RESEARCH
3.Türkiye'de Katılımcı Korumaya Bir Örnek: Birgi Yazokulu Modeli
Cengiz Eruzun
Pages 13 - 26
Abstract | Full Text PDF

4.Gerçek(lik) ve Temsil(iyet) Üzerine Mimarlığın Şaşkınlığı...!
Havva Alkan Bala, Dicle Aydın Çetiner
Pages 27 - 34
Abstract | Full Text PDF

5.Şehirlerin Alternatif Alışveriş Mekanları: İstanbul'da Haftalık Pazarlar
Nazmiye Özgüç, William A Mitchell
Pages 35 - 58
Abstract | Full Text PDF

6.Tünel Kalıp Teknolojisinin Tasarıma Getirdiği Olanak ve Kısıtlamalar
Berrin Şahin
Pages 59 - 70
Abstract | Full Text PDF

7.Can We Talk About Progress in Art and Architecture?
Mualla Bayar Erkılıç
Pages 71 - 76
Abstract | Full Text PDF

8.Parsel Morfolojisi ve Apartman Tipolojileri Üzerine Bir Çalışma: Galata Örneği
Derin Öncel
Pages 77 - 86
Abstract | Full Text PDF

9.Kentsel Sit Alanları'nda Yapılan Uygulamalar: Bursa Reyhan Bölgesi Üzerinde Bir İnceleme
Ebru Özeke
Pages 87 - 96
Abstract | Full Text PDF

10.Kültürümüzle Birlikte Kaybolan Plan Tiplerimiz: Sütlüce Hasırizade Tekkesi, İstanbul
Aysu Akalın Başkaya
Pages 97 - 109
Abstract | Full Text PDF

LookUs & Online Makale