ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Journal of Design+Theory - Tasarım Kuram: 13 (23)
Volume: 13  Issue: 23 - 2017
EDITORIAL
1.Editorial
Ahmet Zeki Turan
Pages II - III

INVITED ARTICLE
2.İstanbul Silüetindeki Değişim
Ebru Şevkin, Murat Gül
doi: 10.23835/tasarimkuram.370211  Pages 1 - 14
Abstract | Full Text PDF

RESEARCH
3.Bir Kültürel Miras Alanı Olarak Karaköy-Tophane Bölgesi’nin Sahip Olduğu Değerlerin İrdelenmesi
Gülce Güleycan Okyay, Demet Ulusoy Binan
doi: 10.23835/tasarimkuram.368680  Pages 15 - 38

4.Gecekondulu Gençlerin Kentsel Dönüşüm Algısı: Sarıyer Derbent ve Kazım Karabekir Mahalleleri Örnekleri
Hakan Yücel, Gizem Aksümer
doi: 10.23835/tasarimkuram.370212  Pages 39 - 51

5.Analyzing the “Detailing Course” in the Context of Architectural Detailing Education
Ömer Ş. Deniz, Özlem Eren, Savaş Ekinci, Bahar Başarır, Lory Zakar, Görkem Arslan, Havva Aksel
doi: 10.23835/tasarimkuram.413326  Pages 52 - 82

6.Eyüp Silahi Mehmed Bey Mescidi Onarım Evrelerinin Belgeler Işığında Değerlendirilmesi
Nil Orbeyi, Sezgi Giray Küçük, Selim Sani Güngör
doi: 10.23835/tasarimkuram.413328  Pages 83 - 100

7.Mimaride Biçimlenme Sorunsalı
Yuvacan Atmaca
doi: 10.23835/tasarimkuram.413330  Pages 101 - 119

8.A Study on the Innovation Characteristics of Television Producers in Turkey
Ilgım Eroğlu, Süha Erda
doi: 10.23835/tasarimkuram.414784  Pages 120 - 136

9.A Visual Perusal of Competence Acquisition Channels in Design
Ufuk Ulusan, Ahmet Zeki Turan
Pages 137 - 153

LookUs & Online Makale