ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Journal of Design+Theory - Tasarım Kuram: 13 (24)
Volume: 13  Issue: 24 - 2017
INVITED ARTICLE
1.Success Factors For Construction Projects
Sema Ergönül
doi: 10.23835/tasarimkuram.537813  Pages 1 - 10
Abstract | Full Text PDF

RESEARCH
2.Young And Adult User’s Spatıal Qualıty Preferences In Open Spaces Around Mass Housıng Areas And Innovatıve Approaches
Bahar Başer Kalyoncuoğlu, Özgün Arın, Kıymet Uzun
doi: 10.23835/tasarimkuram.414932  Pages 11 - 30

3.XIX. Yüzyıl Sonu İstanbul’unda Batılı Tüketici Ürünlerinin Dolaşıma Girdikleri Kanallar ve Yarattıkları Hareketlenmeler: Şark Ticaret Yıllıkları Üzerinden Bir Mikro-Araştırma
Burcu Yağız, Aygül Ağır
doi: 10.23835/tasarimkuram.413540  Pages 31 - 53

4.A Workshop Experıence About The “Contemporary Addition” In The Historic Context: Mass' Workshop 2015
M. Elif Çelebi Karakök, Ayşe Betül Gökarslan
doi: 10.23835/tasarimkuram.413581  Pages 54 - 78

5.A Process Oriented Approach To Understand The Space
Derya Adıgüzel Özbek, Doğan Zafer Ertürk
doi: 10.23835/tasarimkuram.412068  Pages 79 - 89

6.Urban And Social Development Of Karaköy-Kemeraltı District, Transformation Process From 19th Century To Present And Conservation Issues
Sezgi Giray Küçük, Deniz Mazlum
doi: 10.23835/tasarimkuram.533695  Pages 90 - 112

7.Investigating the Effects of Cancer Disease Specific Data on the Interior Satisfaction in Oncology Services
Esra Bayır, İpek Fitöz
doi: 10.23835/tasarimkuram.530762  Pages 114 - 137

8.Evaluation of educational buildings with respect to energy efficent lighting: The example of Kağıthane Anatolian High School
Nihan Gürel Ulusan, İpek Fitöz
doi: 10.23835/tasarimkuram.413532  Pages 138 - 148

9.Troya Tarihi Milli Parkı’nda Süregelen Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri
Erdem Salcan, Z. Hale Tokay
doi: 10.23835/tasarimkuram.539283  Pages 148 - 169

LookUs & Online Makale