ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Journal of Design+Theory - Tasarım Kuram: 14 (26)
Volume: 14  Issue: 26 - 2018
INVITED ARTICLE
1.Hafif Çelik Modüler Kutu Yapım Sistemlerinin Gelişim Süreci ve Temel Yapım İlkeleri
Özlem Eren
doi: 10.23835/tasarimkuram.529984  Pages 5 - 23
Abstract | Full Text PDF

RESEARCH
2.Mimari Temsil Araçlarindan Maketin Tasarim Düşüncesindeki Yeri
Hande Asar
doi: 10.23835/tasarimkuram.523210  Pages 24 - 35

3.Kadınların İç Mimarlık Mesleğine Yönelimi Üzerine Bir Araştırma
Tomurcuk Işıl Pınarcı, Nilay Unsal Gülmez
Pages 36 - 52

4.Politics of the Ancient City: Classical Greek Houses of West Anatolia
Hale Gönül
doi: 10.23835/tasarimkuram.529975  Pages 53 - 68

5.Evaluation of Augmented Reality Projects For The Dissemination of Heritage Information And The Case of @Rkademi
Tigin Töre, Demet Binan
doi: 10.23835/tasarimkuram.529968  Pages 69 - 81

6.Ürün Tasarımında Tersine Yenileşim Kavramının Değerlendirilmesi ve Türkiye VOLKICAR Örneğinin Tartışılması
Ilgım Eroğlu
doi: 10.23835/tasarimkuram.523198  Pages 82 - 94

7.Ütopya Düşüncesinin Kent Planlama Eğitiminde Kullanımı: İradesiz Ütopyacılık
Methiye Gül Çöteli
doi: 10.23835/tasarimkuram.529964  Pages 95 - 112

8.Kamusal Mekânların Toplumsal Boyutları Üzerine Bir Değerlendirme
Ebru Firidin Özgür
doi: 10.23835/tasarimkuram.529960  Pages 113 - 125

9.Okul Bahçelerinin Önemi, Planlama Ve Tasarım Standartlarının Değerlendirilmesi
Serpil Önder, Ahmet Akay
doi: 10.23835/tasarimkuram.529944  Pages 126 - 142

10.Karaman “Taşkale” Yerleşimi ve Yöresel Mimari Özellikleri
Hale Tokay, Aysel Duran
doi: 10.23835/tasarimkuram.529935  Pages 143 - 150

11.Çocuk Gelişimi – Spor İlişkisinin Fiziksel Çevre Ve Mekân Algısı Üzerinden İrdelenmesi: Örnek Bir Hareket Merkezi Modeli
İlkay Aslan, Saadet Aytıs
doi: 10.23835/tasarimkuram.529981  Pages 152 - 160

LookUs & Online Makale