ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Journal of Design+Theory - Tasarım Kuram: 2 (3)
Volume: 2  Issue: 3 - 2003
EDITORIAL
1.Editorial
Oğuz Bayrakçı
Pages II - IV

INVITED ARTICLE
2.Kent Estetiğinin, Kentsel Tasarım Yaklaşımında, Anlam Sorunu ve Estetik Kurulları Üzerine...
Mehmet Çubuk
Pages 1 - 15
Abstract | Full Text PDF

RESEARCH
3.Bodrum-Ortakent (Müsgebi)’de Geleneksel Ev Tipleri Üzerine Bir İnceleme
Nezih R Aysel
Pages 16 - 26
Abstract | Full Text PDF

4.Türkiye’de Geleneksel Ahşap Ev Yapı Sistemlerinin İrdelenerek Gruplandırılmasına Yönelik Bir Değerlendirme
Tülay Çobancaoğlu
Pages 27 - 42
Abstract | Full Text PDF

5.Top Döküm Binaları (Tophane-i Amire) ve Onarımları
Oğuz Ceylan
Pages 43 - 56
Abstract | Full Text PDF

6.Clemens Holzmeister Mimarlığı
Elvan Erkmen
Pages 57 - 66
Abstract | Full Text PDF

7.The Theory of Categorization in the Determination of Product Semantic Profile and an Example on Its Use in Product Design
Oğuz Bayrakçı
Pages 67 - 79
Abstract | Full Text PDF

8.Understanding the Historical City
Nuray Özaslan
Pages 80 - 92
Abstract | Full Text PDF

9.Evrensel Tasarım
Işıl Hacıhasanoğlu
Pages 93 - 101
Abstract | Full Text PDF

10.Toplam Kalite Yönetimi Anlayışı Çerçevesinde Ataşehir Toplu Konut Yerleşmesinin Değerlendirilmesi
Nesrin Dengiz, Deniz Onat İncedayı
Pages 102 - 114
Abstract | Full Text PDF

11.Çok Katlı Konutlarda Değişebilirlik Sağlama Stratejisi: “Yapı Elemanlarının Hiyerarşik Organizasyonu” Yaklaşımı
Ömer Deniz
Pages 115 - 129
Abstract | Full Text PDF

12.Çok Katlı Perde Duvarlı Toplu Konutların Strüktürel Değerlendirme Ölçütleri Doğrultusunda İrdelenmesi, Ataşehir Örneği
Aydan Özgen
Pages 130 - 140
Abstract | Full Text PDF

LookUs & Online Makale