ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Journal of Design+Theory - Tasarım Kuram: 6 (10)
Volume: 6  Issue: 10 - 2010
RESEARCH
1.Transparency in Architectural Structures and Light Control in Space Design
Müge Göker, Saadet Aytıs
Pages 82 - 92
İnsanların yaşam alışkanlıklarına uygun yaşam çevreleri düzenleme, mimar ve içmimarların görevidir. Bu çalışmada, mimari yapılarda saydamlık ve mekanlarda hacim yüzeylerinde meydana gelen ışık yansımalarından yararlanılması incelenmektedir. Bölüm 1’de, saydamlık kavramının tanımı ve tanımlamanın içinde var olan yan kavramların fiziksel ve psikolojik etkileri incelenerek, ışık iletkenliğine giriş
yapılmaktadır. Bölüm 2’de mimari yapılarda saydamlık kavramı ele alınıp, tarihsel süreç içindeki örnekler incelenerek, saydamlığın mimarideki gelişiminin teknolojiyle olan bağlantısı anlatılmaktadır. Cephelerdeki saydamlığın, iç mekan fonksiyonlarına göre etkisi ve doğal ışığın yüzeylere yansıması ele alınmaktadır. Sonuç olarak; duygusal faktörler dikkate alınarak, yapılardaki saydamlık oranlarının ve buna bağlı oluşan aydınlık düzeylerinin uygun biçimde denetim altına alınması gerekliliği ortaya çıkmaktadır
It is the primary objective of architects and interior architects to design suitable living environments for human beings. This study examines the reflections on interior surfaces, in terms of benefits from appropriate utilization of natural light on interiors. In part one, the topic of light permeability is introduced with respect to definition of transparency, related supporting definitions and its physical, psychological effects. In part two, the concept of transparency in architectural constructions is examined based on historical development. Finally, it is evident that the psychological factors must be also taken into consideration and necessary to control the transparency proportions in buildings, in parallel, the level of illumination.

LookUs & Online Makale