ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Journal of Design+Theory - Tasarım Kuram: 8 (14)
Volume: 8  Issue: 14 - 2012
INVITED ARTICLE
1.Profesör Kemal Ahmet ARU; Mimarlık Eğitimi İçinde Şehircilik ve Şehircilik Eğitiminde Geleceğe Bakış
Güzin Konuk
Pages 1 - 5
Abstract | Full Text PDF

2.Örnek bir Prestij Konut Alanı olarak Levent Mahallesi
A. Erdem Erbaş
Pages 5 - 8
Abstract | Full Text PDF

3.Kemal Ahmet Arû ve Misyon Kuşağı
Mehmet Rıfat Akbulut
Pages 8 - 22
Abstract | Full Text PDF

4.Kemal Ahmet Aru “Hoca”: Bazı Anılar ve Bir Görüşme
Mehmet Rıfat Akbulut
Pages 22 - 29
Abstract | Full Text PDF

RESEARCH
5.Housing as a part of identity in the consumerist society and an assesment in the frame of urban planning
Ebru Fridin Özgür
doi: 10.23835/tasarimkuram.240636  Pages 29 - 46

6.Urbes Volant, Scripta Manent
Sevince Bayrak
doi: 10.23835/tasarimkuram.240638  Pages 46 - 61

7.AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİNDE İMAR PLANI UYGULAMALARIYLA SINIRLANDIRILAN MÜLKİYET VE İMAR HAKLARININ AKTARIMI
Aziz Cumhur Kocalar
doi: 10.23835/tasarimkuram.240634  Pages 61 - 77

RESEARCH (THESIS)
8.Flexibility in the light of emerging technologies in office interior designs
Hande Zeynep Altınok Kayan, Didem Tuncel
doi: 10.23835/tasarimkuram.240632  Pages 79 - 96

9.Using or Participation In Architectural Production
Güldehan Atay, Ataman Demir
doi: 10.23835/tasarimkuram.240639  Pages 96 - 110

LookUs & Online Makale