ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
The Exploration and Design of Barış Manço Museum Centered on New Museology [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2022; 18(36): 18-40 | DOI: 10.14744/tasarimkuram.2021.00821

The Exploration and Design of Barış Manço Museum Centered on New Museology

Mehmet Sinan Yum
Istanbul Commerce University Faculty of Architecture and Design, Department of Industrial Design, Istanbul, Türkiye

Classical museology is an approach that has been used for 300 years to socially share cultural heritage. The implementation of traditional museology approaches in culture, history and nature-themed centers cannot provide the targeted user experience effect due to demographic and strategic reasons in terms of content. Modern communication methods have emerged due to technological developments since the beginning of the information age and as a result of this progress, classical museology has transformed into new museology. In visitor experience-oriented centers, user satisfaction is not just about the quality of a collection or exhibition, but the result of the museum as a whole. Recently, changing visitor expectations have shifted in the direction of increased experience quality. Classical museology methods that did not change for a long time due to insufficient technology in the past, are being replaced by new museology methods resulting in the emergence of exhibitions that allow each center to offer a unique experience. The primary centers selected and discussed in line with the objectives of the study are biographical museums. By definition, biographical museums are centers that aim to exhibit the life, works, and thoughts of historical identities that carry social importance. The social formation provided by the expression of people with identities worth presenting has the power to instill a sense of belonging and to root social awareness in new generations. Museums belonging to artistic figures and their productions play an active role in raising social awareness as a reflection of the periodical socio-cultural and economic structure.
The research presents a design model in order to provide an additional value to the objectives of a thesis study conducted by the author. In this context, the concept of edutainment is explained and an original design proposal in accordance with the new museology approach with an educational model is presented. Through this process, the transformation of classical museology into new museology is elaborated and explained. Another scope of the study is to determine the orientation of the findings regarding the exhibition methods used in terms of classical and new museology and discovering user identities in relation to new museology strategies. As a result of the examination process in terms of spatial and product-oriented design implementations related to the exhibition created by new museology approaches, design-centered suggestions are provided. Within the study, the selected Barış Manço Museum is one of the most important examples of biography-centered classical museums that constitutes a cultural reference point for examining the theoretical transition of classical museology to new museology. The primary research question of the study may be presented as ‘In what way would it be possible to transform and upgrade a classical museum into a modern museology center?’. The study focuses on Barış Manço Museum (BMM) in order to explain this transformation, being a structure that reflects the positive impact the artist has created on society as a musician, tv personality, actor, traveler, and instructor. The museum design proposal presented in the discussions section is evaluated in order to present an insight on the approach. The implementation realized for the research has been put forward in line with the literature-based criteria and design goals determined as a result of the interviews with the museum director. The design proposal creates a design alternative in terms of new museology, offering suggestions on what forms, products, and targets a possible implementation can be made.
Edutainment design is a design method that includes the use of entertaining and educational content for the purpose of knowledge formation. As revealed in the final part of the research, it may be possible to develop Barış Manço Museum based on the design proposal centered on new museology. In this context, suggestions on feasible edutainment products and their user experience-centered effects are explained. The most important value of the new museology approach is to offer each visitor an individual experience by accessing information through interactive systems. The new museology approach can shorten the distance between the exhibitions and inexperienced visitors as well as providing additional features for expert visitors on the presented material. As stated among the findings of the study, the most obvious possibility offered by the edutainment method is about technology-centered applications provided by new museology for knowledge formation.

Keywords: Edutainment, exhibition, interior architecture, museology, user experience.

Barış Manço Müzesi’nin Yeni Müzecilik Yaklaşımları Ekseninde İncelenmesi ve Tasarlanması

Mehmet Sinan Yum
İstanbul Ticaret Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü, İstanbul, Türkiye

Klasik müzecilik farklı kültürlere ait mirasın toplumsal olarak paylaşılması amacıyla 300 yıldır kullanılan bir yaklaşımdır. Kültür, tarih ve doğa temalı merkezlerde geleneksel müzecilik yaklaşımlarının uygulanması içerik açısından demografik ve stratejik sebepler nedeniyle hedeflenen kullanıcı deneyimi etkisini sağlayamamaktadır. Bilgi çağına girişten itibaren yaşanan teknolojik gelişmeler nedeniyle çağdaş iletişim yöntemleri belirmiştir ve bu durumun bir sonucu olarak klasik müzecilik yeni müzeciliğe dönüşmektedir. Bu dönüşümün açıklanması amacıyla çalışmaya konu edilen Barış Manço Müzesi (BMM), sanatçının müzisyen, televizyoncu, oyuncu, gezgin ve eğitmen kişiliğiyle toplum nezdinde yaratmış olduğu olumlu etkiyi yansıtan bir yapıdır. Sanatçının yerel ve küresel birçok kültürde iz bırakmış olması ve adına bulunan merkeze ait özelliklerin çalışmanın hedefleriyle örtüşmesi sebebiyle tartışma bölümünde sunulan müze tasarım teklifi açıklanmaktadır.
Araştırma yazar tarafından gerçekleştirilmiş bir tez çalışmasının hedeflerine artı değer sağlanması amacıyla bir tasarım modeli sunmaktadır. Bu bağlamda araştırmada, eğitlence kavramını ve laboratuvar çalışması olarak kullanılan merkez ekseninde yeni müzecilik yaklaşımına uygun özgün bir tasarım önerisi sunulmakta, Barış Manço Müzesi özelinde klasik müzeciliğin yeni müzeciliğe dönüşümü incelenerek modern sergileme yöntemlerinin uygulandığı bir eğitlence modeli ortaya konulmaktadır. Çalışmada aynı zamanda klasik ve yeni müzecilik açısından kullanılan sergi yöntemleri ile ziyaretçi kimlikleri saptanarak elde edilen bulguların yeni müzecilik stratejileri açısından konumunun belirlenmesi hedeflenmektedir. Yeni müzecilik anlayışının doğurduğu sergi düzeniyle ilgili mekânsal ve ürün odaklı tasarım yaklaşımları açısından incelenmesi sonucunda çalışmanın sonunda elde edilen bulgulara yönelik tasarım ekseninde öneriler sağlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Eğitlence, iç mimarlık, sergi, müzecilik, kullanıcı deneyimi.

Mehmet Sinan Yum. The Exploration and Design of Barış Manço Museum Centered on New Museology. Tasarım Kuram. 2022; 18(36): 18-40

Corresponding Author: Mehmet Sinan Yum, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale