ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Can We Talk About Progress in Art and Architecture? [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2000; 1(2): 71-76

Can We Talk About Progress in Art and Architecture?

Mualla Bayar Erkılıç
Middle East Technical University, Faculty of Architecture

Keywords: Progress, Poetic Wisdom, Transformation

Sanat ve Mimarlıkta İlerlemeden Sözedebilir miyiz?

Mualla Bayar Erkılıç
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

Anahtar Kelimeler: Gelişme, Şiirsel Bilgelik, Dönüşüm

Mualla Bayar Erkılıç. Can We Talk About Progress in Art and Architecture?. Tasarım Kuram. 2000; 1(2): 71-76

Corresponding Author: Mualla Bayar Erkılıç
LookUs & Online Makale