ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
The Case of Guggenheim Museum: An Analysis on the Use of Computing Technology for Structural Design [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2016; 12(21): 21-33 | DOI: 10.23835/tasarimkuram.315679

The Case of Guggenheim Museum: An Analysis on the Use of Computing Technology for Structural Design

Tomris Akın
Mardin Artuklu Ünversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi, Mimalık Bölümü

Bilbao Guggenheim Museum which was designed by Frank Gehry and opened in 1997 is the first building built by the aid of CATIA software which was formerly used by aviation and automotive industries. Not only the architectural project but also the base of the structural project has been realized by the usage of this specific software. Understanding the changing design and construction processes which started by Frank Gehry’s use of CATIA and which continues with contributions of different software’s and architecture offices, also thinking on how the positions of the architect and the civil engineer reveals the final structural design seem critical on foreseeing “the future of construction”. In this article it is aimed to understand, if the usage of CATIA made any innovations on the relationship of the architect and the civil engineer in the design process which was determined mostly in the enlightenment period. To achieve this, collaboration processes of Gehry’s office FOG/A (Frank Owen Gehry and Associates) with SOM (Skidmore, Owings and Merrill, Llp.) who were responsible for the civil engineering services is studied further.

Keywords: Strüktür Tasarımı, Frank Gehry, CATIA, İnşaat Mühendisi ve Mimar

Guggenheim Bilbao Müzesi Örneğinde Bilgisayar Teknolojilerinin Strüktür Tasarımı Bağlamında Kullanımı

Tomris Akın
Mardin Artuklu Ünversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi, Mimalık Bölümü

Frank Gehry tarafından tasarlanan ve 1997 yılında açılan Bilbao Guggenheim Müzesi, havacılık ve otomotiv endüstrilerinin kullandığı ancak mimarlık dünyasında daha önce kullanılmayan CATIA(Computer Aided Three Dimentional Interactive Application) yazılımı yardımıyla inşa edilen ilk yapıdır. Yapının yalnız mimari projesi değil, strüktür projesinin altyapısı da bu spesifik yazılım ile mümkün olmuştur. Frank Gehry’nin CATIA yazılımını kullanması ile başlayan, bugün farklı yazılımlar ve farklı ofisler tarafından benimsenerek devam eden tasarlama ve inşa etme biçimini anlamak, bu tasarlama biçimde mimar ve inşaat mühendislerinin süreçteki pozisyonları ile strüktür tasarımının ortaya çıkışı hakkında düşünmek ‘inşa etmenin geleceğini’ öngörmek açısından önemli görünmektedir. Bu yazıda CATIA’nın kullanımının, inşa edilen üzerinde etkili iki meslek adamının mimar ve mühendisin, aydınlanmadan bugüne tasarım sürecindeki pozisyonları bağlamında herhangi bir yenilik getirip getirmediği ortaya konmak istenmektedir. Bunun için bir ilk örnek olan Guggenheim Bilbao Müzesi’nin tasarım ve inşa sürecine, Frank Gehry ‘nin ofisi FOG/A(Frank Owen Gehry and Associates) ile yapının inşaat mühendisliği hizmetlerinden sorumlu SOM(Skidmore, Owings and Merrill, Llp) Şikago’nun birlikte çalışma süreçlerine yakından bakılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Strüktür Tasarımı, Frank Gehry, CATIA, İnşaat Mühendisi ve Mimar

Tomris Akın. The Case of Guggenheim Museum: An Analysis on the Use of Computing Technology for Structural Design. Tasarım Kuram. 2016; 12(21): 21-33

Corresponding Author: Tomris Akın
LookUs & Online Makale