ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
A Workshop Experıence About The “Contemporary Addition” In The Historic Context: Mass' Workshop 2015 [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2017; 13(24): 54-78 | DOI: 10.23835/tasarimkuram.413581

A Workshop Experıence About The “Contemporary Addition” In The Historic Context: Mass' Workshop 2015

M. Elif Çelebi Karakök1, Ayşe Betül Gökarslan2
1Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Restorasyon Anabilim Dalı
2Süleyman Demirel Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Restorasyon Anabilim Dalı

MASS’ Workshop 2015 (Mediterranean Architecture Schools Students’ Workshop) is organized by Süleyman Demirel University and Akdeniz University Architecture Departments for the first time. This event was held from 5-9 May 2015 in Isparta. 50 students from S. Demirel University, 30 stu- dents in Akdeniz University, a total of 80 stu- dents participated in this event. A main topic of this workshop has been determined as “contemporary addition in the historic con- text”. Isparta Üzüm Bazaar and Köy Bazaar including two different historic areas have been studied in these studios. Students are divided into two groups and have designed

top cover to the streets of these areas. As part of this workshop activity, it is expected to combine students’ researches and theoret- ical information which students received during the courses of the conservation and restoration. In addition it is hoped to develop conversion skills of design projects. Firstly, lecturers made presentations which about contemporary addition in the historic context and the conservation problems of Üzüm Bazaar and Köy Bazaar. Then, spot detection studies wanted from the students in these areas. At this time to get acquainted with working areas, to observe the problems, to do interviews by the users of these areas with keeping in mind of Conservation Board decisions. Lecturers accompanied to the stu- dents in the working areas and provided the environment for discussion for the students could understand the problems of the areas and expectations from them. After the spot detection studies all the lecturers and the students turned to the studios of the University. Lecturers wanted from the stu- dents to design projects which brings solu- tions to the problems and respectful to the historical fabric of working areas. Lecturers revised to the students during the studio studies for their projects could go in the pos- itive ways. Thus, thin border between the conservation and design disciplines of archi- tecture education, has tried to draw with theory - research – application bonds in the minds of students. Thanks to this work “con- servation restoration theories” are can’t be understand exactly from the students by just undergraduate education lessons. After this theory period, to make students research and draw in the real areas. Thus, research and practice steps will be completed in the architectural conservation education.

Keywords: Contemporary Addition in the Historic Context, Architectural Education, Workshops

Tarihi Dokuda “Çağdaş Ek” Kavramının Atölye Ortamında Deneyimlenmesi: Mass’ Workshop 2015

M. Elif Çelebi Karakök1, Ayşe Betül Gökarslan2
1Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Restorasyon Anabilim Dalı
2Süleyman Demirel Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Restorasyon Anabilim Dalı

Süleyman Demirel Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi mimarlık bölümleri tarafından, ilk kez düzenlenen MASS’ Workshop 2015 (Mediterranean Architecture Schools Students’ Workshop) etkinliği, 5–9 Mayıs 2015 tarihleri arasında Isparta’da Süleyman Demirel Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Bu etkinliğe Süleyman Demirel Üniversitesi’nden 50, Akdeniz Üniversitesi’nden 30 olmak üzere toplam 80 öğrenci katılmıştır. Atölye çalışmasının temel konusu “Tarihi dokuda çağdaş ek” olarak belirlenmiştir. Isparta’nın Üzüm Pazarı ve Köy Pazarı olmak üzere, iki farklı tarihi alanı üzerinde çalışılmıştır. Öğrenciler iki gruba ayrılarak bu alanların sokakları için üst örtü tasarlamışlardır. Atölye etkinliği kapsamında öğrencilerin koruma restorasyon derslerinde aldıkları kuramsal bilgileri, kendi araştırmaları ile birleştirerek tasarım projelerine dönüştürme becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir. Atölye ortamında öğretim üyelerinin sunumlarıyla öğrencilere “tarihi dokuda çağdaş ek” kavramı ve seçilen çalışma alanlarındaki sorunlar aktarılmış, akabinde öğrencilerin bu alanlarda yerinde tespit araştırmaları yapmaları istenmiştir. Yerinde tespit araştırmalarında öğrencilerin çalışma alanlarını yakından tanımaları, sorunları gözlemlemeleri, Koruma Kurulu kararlarını da göz önünde bulundurarak kullanıcılarla röportajlar yapmaları istenmiştir. Alan çalışmaları sırasında öğretim üyeleri öğrencilere eşlik ederek ve tartışma ortamı sağlayarak, öğrencilerin bu alanlarla ilgili sorunları ve beklentileri iyice kavramaları konusunda bilinçlenmelerini sağlamıştır. Yerinde tespit çalışmalarından sonra atölye ortamına dönülmüş, öğrencilerden çalışma alanlarının sorunlarına çözüm getiren ancak bulundukları tarihi dokuya saygılı tasarım fikirlerini ortaya koydukları çizimler yapmaları istenmiştir. Atölye çalışmaları sürecinde öğretim üyeleri, öğrencilerin projelerini takip ederek tasarım fikirlerinin olumlu yönde gelişebilmesi için tashihler vermişlerdir. Böylece mimarlık eğitiminin koruma ve tasarım disiplinleri arasındaki ince sınır, öğrencilerin zihninde kuram-araştırma-uygulama bağı ile çizilmeye çalışılmıştır. Bu etkinlik sayesinde mimarlık lisans eğitiminde koruma restorasyon kuramlarının öğrencilerin zihninde tam ve doğru olarakcanlanmadığı anlaşılmıştır. Öğretim üyelerinin sunduğu kuram aşamasının ardından öğrencilere reel çalışma alanlarında araştırma yaptırarak ve bu alanlara özgü proje tasarlamalarını sağlayarak eğitimin araştırma ve uygulama ayaklarının da tamamlanması gerekliliği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tarihi Dokuda Çağdaş Ek, Mimarlık Eğitimi, Atölye Çalışması

M. Elif Çelebi Karakök, Ayşe Betül Gökarslan. A Workshop Experıence About The “Contemporary Addition” In The Historic Context: Mass' Workshop 2015. Tasarım Kuram. 2017; 13(24): 54-78

Corresponding Author: M. Elif Çelebi Karakök, Türkiye
LookUs & Online Makale