ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Fires High Fire Safety in Buildings Effect on Development [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2009; 5(8): 30-42

Fires High Fire Safety in Buildings Effect on Development

Ümit Arpacıoğlu
MSGSU Faculty of Architecture, Department of Architecture


Yangınların Yüksek Yapılarda Yangın Güvenliği Gelişimine Etkisi

Ümit Arpacıoğlu
MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü


Ümit Arpacıoğlu. Fires High Fire Safety in Buildings Effect on Development. Tasarım Kuram. 2009; 5(8): 30-42

Corresponding Author: Ümit Arpacıoğlu
LookUs & Online Makale