ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Creating Awareness Through Personel Informatics Systems User Expectations Analysis [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2013; 9(16): 58-70 | DOI: 10.23835/tasarimkuram.239610

Creating Awareness Through Personel Informatics Systems User Expectations Analysis

Armağan Kuru1, Çiğdem Erbuğ1, Mehmet Tümer2
1Orta Doğu Teknik Üniversitesi UTEST-Ürün Kullanılabilirlik Test Birimi
2Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sağlık ve Rehberlik Merkezi Aile Hekimliği Birimi

In many publications, healthy diet and re-gular exercise are reported to be the biggest inhibitors of health problems. In recent years, with the developments in technology, health research has been one of the

focal topics of interdisciplinary studies. Most of these are the research and design aim to encourage people to be healthy through creating awareness and behavioral change. The technologies that are new for

users, and are in rapid improvement, are open to several unanswered questions. The aim of this article is to determine the criteria that are required to change people’s behavior through technology and put emphasis on the importance of related work. With the potentials of these systems which are new in our country, this article focuses on the current studies, the current state of technology and user expectations and all will be discussed from the point of view of the designers and medical doctors

Keywords: Personal informatics systems; creating awareness; behavior change

Kişiye Özel Sağlık Bilgi Sistemleri ile Farkındalık Yaratma Kullanıcı Beklentileri Analizi

Armağan Kuru1, Çiğdem Erbuğ1, Mehmet Tümer2
1Orta Doğu Teknik Üniversitesi UTEST-Ürün Kullanılabilirlik Test Birimi
2Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sağlık ve Rehberlik Merkezi Aile Hekimliği Birimi

Sağlık problemlerinin önlenmesinde sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz yapma alışkanlıklarının çok önemli olduğu birçok kaynakta belirtilmektedir. Son yıllarda, teknolojinin kişisel sağlık alanında kullanımı yaygınlaştıkça, sağlık araştırmaları, tasarımda disiplinler arası çalışmaların odak noktalarından biri olmuştur. Bunlar çoğunlukla teknoloji yoluyla farkındalık yaratma ve insanları sağlıklı olmaya teşvik etme yönünde davranış değişikliğine yönlendirmeyi hedefleyen araştırmalar veya tasarımlardır. Kullanıcılar, araştırmacılar ve tasarımcılar için çok yeni olan ve hızla gelişen bu alan kendi içinde birçok soruyu barındırmaktadır.
Bu makalenin amacı, davranış değişikliğinin teknoloji yolu ile değiştirilmesini sağlayan tasarım ölçütlerini ortaya koymak ve bu alanda çalışmanın önemini vurgulamaktır. Ülkemiz için çok yeni olan taşınabilir sağlık sistemlerinin potansiyelleri ile bu alanda ihtiyaç duyulan çalışmaların boyutları, teknolojide varılan durum ve kullanıcı beklentileri tasarımcılar ve tıp doktorlarının bakışı açısından ayrı ayrı tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kişiye özel bilgi sistemleri; farkındalık yaratma; davranış değişikliği

Armağan Kuru, Çiğdem Erbuğ, Mehmet Tümer. Creating Awareness Through Personel Informatics Systems User Expectations Analysis. Tasarım Kuram. 2013; 9(16): 58-70

Corresponding Author: Armağan Kuru
LookUs & Online Makale