ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Birgi Sandıkoğlu Mansion Restoration Practice [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2019; 15(27): 10-30 | DOI: 10.14744/tasarimkuram.2019.19480

Birgi Sandıkoğlu Mansion Restoration Practice

Tülay Çobancaoglu, Mehmet Selim Ökten
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Inclusion of structures that represent the traditional architecture in everyday life facilitates integration of cultural architectural heritage into modern life. Reuse of idle structures by assigning them new functions is important in terms of cultural continuity of societies. The Sandıkoğlu Mansion that constitutes the scope of this study is an exemplary building for architectural heritage. Sandıkoğlu Mansion (İzmir-Birgi) exhibits the characteristics of Western Anatolian houses. The two-storey architectural heritage, constructed of wooden frame set on a masonry stone system in the outer hall style, dates back to the late 18th century. The restoration process was initiated by the Rectorship of MSGSU on 01.02.2010 with preparation of survey, restitution and restoration projects and submission of these projects to the relevant Conservation Council. The mansion was planned to be used for educational activities by MSGSU, therefore restoration project was prepared accordingly. A maintenance and repair application while preserving the current situation was carried out in the context of restoration principles abiding by the decision of Republic of Turkey Ministry of Culture, Supreme Council for the Protection of Cultural and Natural Assets No: 660 dated 05.11.1999. The restoration work that started on 29.11.2016 was comprised of strengthening, completion of missing parts according to original details and preservation of current situation.

Keywords: Sandıkoğlu Mansion, conservation, restoration

Birgi Sandıkoğlu Konağı Restorasyon Uygulaması

Tülay Çobancaoglu, Mehmet Selim Ökten
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Geleneksel dokuyu oluşturan yapıların yaşama katılması kültürel mimari mirasın çağdaş yaşam ile bütünleştirilmesini sağlamaktadır. Âtıl durumda bulunan yapılara verilecek fonksiyonlarla yapıların yeniden kullanılmasını sağlamak toplumların kültürel süreklilikleri açısından önem arz etmektedir. Çalışmanın kapsamını oluşturan Sandıkoğlu Konağı mimari mirasa örnek olan yapılardan biridir. Sandıkoğlu Konağı (İzmir-Birgi) Batı Anadolu evlerinin karakteristik özelliklerini sergilemektedir. Dış sofalı plan tipte, zemin ve ara katı yığma taş sistem üzeri ahşap karkas birinci kattan meydana gelen iki katlı mimari miras yaklaşık 18. yüzyıl sonlarına tarihlenmektedir. Konak yaklaşık olarak 25 yıldır kullanılmamaktadır. MSGSÜ Rektörlüğü tarafından 01.02.2010 tarihinde rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlatılması ve ilgili koruma bölge kuruluna sunulması ile restorasyon süreci başlatılmıştır. MSGSÜ Rektörlüğü tarafından eğitime hizmet eden bir mekân olarak değerlendirilmesi istenen konağın restorasyon projesi bu fonksiyon doğrultusunda hazırlanmıştır. T.C. Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu 05.11.1999 tarih 660 sayılı ilke kararı çerçevesinde müdahale biçimi onarım olan, esaslı onarım (restorasyon) kapsamında, mevcut durumunu koruyarak yıkmadan bir uygulama yapılması öngörülmüştür. 29.11.2016 tarihinde başlayan restorasyon çalışmaları güçlendirme, eksik kısımların özgün detaylarına göre tamamlanması ve mevcudun korunması biçiminde yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sandıkoğlu Konağı, koruma, restorasyon

Tülay Çobancaoglu, Mehmet Selim Ökten. Birgi Sandıkoğlu Mansion Restoration Practice. Tasarım Kuram. 2019; 15(27): 10-30

Corresponding Author: Tülay Çobancaoglu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale