ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Contributions to the Architectural Environment from Past: Pessac, CIAM and Pruitt- Igoe [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2015; 11(20): 19-34 | DOI: 10.23835/tasarimkuram.239581

Contributions to the Architectural Environment from Past: Pessac, CIAM and Pruitt- Igoe

Lerzan Aras
Lefke Avrupa Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

While evaluating the postmodern architecture today, the architectural theory is trying to define it with new theories, or even with ‘after theories’. It is not always possible to review the past, and re-evaluate events happened years ago, as by means of technology everything is developing very rapidly. But, some occasions which have a special place in architectural history, like Pessac housing, which is designed according to CIAM themes, or Pruitt- Igoe settlement, can be re-evaluated and contribute to the architectural environment today. Both designs are established in different geographies, evaluated differently in time, even the demolishment of Pruitt-Igoe was referred to the ‘death of modern architecture’ by Jencks. Architectural designs from today can face the same final in future, when circumstances change. Therefore, while evaluating the architectural environment today, it can be useful to remember the past and take some lessons. The aim of this study is to remember those three important events of modern architecture, and initiate a discussion about their possible contributions to the today’s environment and the possibility of being ‘innocent’ of Pruitt- Igoe.

Keywords: Pruitt Igoe, CIAM Kongresi, Pessac Konutları; Modern Mimarlık; Mimarlık Teorisi

Günümüz Mimarlık Ortamına Geçmişten Katkılar: Pessac, CIAM ve Pruitt-Igoe

Lerzan Aras
Lefke Avrupa Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Günümüz mimarlık kuramı postmodern mimarlığın değerlendirmesini yaparken, yeni teorileri hatta teori sonrası kavramları tanımlamaya çalışır. Herşey teknolojinin de yardımıyla çok hızlı geliştiği için mevcut olanı değerlendirirken geçmişe dönmek, yıllar önce gelişen olayları ve sonuçlarını yeniden hatırlamak her zaman mümkün olmuyor. Ancak, 1928 yılında CIAM (Congrès Internationaux d’Architecture Moderne) kongreleri ile başlayan ve bu kongrelerin temaları doğrultusunda tasarlanan Pessac konutları ve Pruitt-Igoe yerleşimi gibi modern mimarlık tarihi içinde özel yeri olan oluşumlar yeniden değerlendirilerek bugüne katkı sağlayabilirler. Her iki tasarım da farklı coğrafyalarda oluşmuş, zaman içinde farklı değerlendirilmiş, hatta 1972 yılında Pruitt- Igoe’nun dinamitlenerek yok edilmesi Jencks tarafından ‘modern mimarlığın ölümü’ olarak adlandırılmıştır. Günümüzde tasarlanan mimarlık eserlerinin de ileride şartlar değiştiğinde aynı sonla karşılaşabilme ihtimali vardır. Bu nedenle günümüz mimarlık ortamını değerlendirirken, geçmişte yaşananları hatırlamak ve bazı dersler çıkarmak faydalı olabilir. Bu çalışmanın amacı, modern dönemin üç önemli olayını hatırlamak, bu örneklerin günümüze katkılarının ne olabileceğini ve Pruitt- Igoe’nun ‘masum’ sayılabilme olasılığını tartışmaya açmaktır.

Anahtar Kelimeler: Pruitt Igoe, CIAM Kongresi, Pessac Konutları; Modern Mimarlık; Mimarlık Teorisi

Lerzan Aras. Contributions to the Architectural Environment from Past: Pessac, CIAM and Pruitt- Igoe. Tasarım Kuram. 2015; 11(20): 19-34

Corresponding Author: Lerzan Aras
LookUs & Online Makale