ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Mimaride Biçimlenme Sorunsalı [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2017; 13(23): 101-119 | DOI: 10.23835/tasarimkuram.413330

Mimaride Biçimlenme Sorunsalı

Yuvacan Atmaca
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım Bölümü

Having a structurally and conceptually important place in architectural design thought, the Wall has been exemplified in the formative narrative of the Sinop city walls by focusing on formations of different times and spaces. The differentiations that the transformations over the designing process create, are illustrated with examples of the different temporal and spacial contexts of Wall, which has an important place in the architectural design reflections with its structural and conceptual reflections. Besides, as a metaphor, Wall is taken as a method of reflection, which illuminates the definition of the process concept regarding all the formations. The transformation does not occur in linear relations of temporal and spatial basis. It occurs in a holistic process with its complex relations and which clashes different temporal and spatial basis. In order to define these complex relations, the relation between Gilles Deleuze’s notions Virtual/Actual with Henry Bergson’s notion of Becoming and George Bataille’s metaphors of Labyrinth and Pyramid is taken as a reference. Within the conceptual frame obtained with these metaphors, Wall, as an architectural object, a concept and a metaphor is traced with its transformations and differentiations in different formations. With the processes of transformations cited over the concept of Wall, it is aimed to discuss the design which is held as a formation
in the architectural design reflection, not in its search for an absolute result, but with the qualitative differentiations it creates with transformation.

Keywords: Formation, Wall, Sinop City Wall, Virtual/Actual, Transformation, Paradoxal Relations, Design Process

Mimaride Biçimlenme Sorunsalı

Yuvacan Atmaca
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım Bölümü

Bu çalışmada tasarım düşüncesinin ve nesnesinin, tasarım süreci içinde nasıl bir dönüşüm içinde olduğu sorusu, biçimlenme sorunsalı tanımı içinde tartışmaya açılmıştır; tasarım süreci içinde tüm düşünce ve nesneler farklı zamansal ve mekansal süreçler içinde dönüşüme açık biçimlenmeler olarak ele alınmıştır.
Tasarım süreci içindeki dönüşümlerin yarattığı niteliksel farklar, mimari tasarım düşüncesi içinde yapısal ve kavramsal olarak önemli bir yere sahip olan Duvarın farklı zaman ve mekanlarda geçirdiği biçimlenmeler üzerinden ele alınarak örneklenmiştir. Ayrıca metafor olarak Duvarın, tüm biçimlenmeler için süreç tanımına ışık tutan bir değerlendirme yöntemi olabileceği düşünülmüştür.
Biçimlenme içindeki dönüşüm; birbirini takip eden mekan ve zamanların liner ilişkileri içinde gerçekleşmez. Farklı zaman ve mekanları üst üste çakıştıran bütünsel bir süreç içinde karmaşık ilişkilerle gerçekleşir. Bu karmaşık ilişkileri tanımlayabilmek için George Bataille’nin Labirent ve Piramit metaforları arasındaki ilişki referans olarak kullanılmıştır. Bu metaforlarla elde edilen kavramsal çerçeve bağlamında; Duvarın mimari bir nesne, kavram ve metafor olarak, farklı biçimlenme süreçleri içinde dönüşen/farklılaşan durumlarının izi sürülmüştür.
Duvar üzerinden anlatılan dönüşüm süreçleri ile, mimari tasarım düşüncesi içinde tasarımın oluşum sürecini bir biçimlenme olarak ele alarak tasarımı, mutlak sonuç arayışı üzerinden değil, dönüşüm ile yarattığı niteliksel farklar üzerinden tartışmaya açmak hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Biçimlenme; Duvar; Labirent; Dönüşüm;Tasarım Süreci

Yuvacan Atmaca. Mimaride Biçimlenme Sorunsalı. Tasarım Kuram. 2017; 13(23): 101-119

Corresponding Author: Yuvacan Atmaca
LookUs & Online Makale