ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Architectural Education And The Poetry Of Reality [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2014; 10(18): 73-93 | DOI: 10.23835/tasarimkuram.239595

Architectural Education And The Poetry Of Reality

Kezban Ayça Alangoya
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

The primary requirement for an architect to become a good designer is to be able to sensitively observe the acts and physical conditions which constitute the life functions of the space. The ability to discover and interpret the uniqueness of each settlement and to reach the deeper dimensions of everyday life constitutes the creativity which can be learned and taught in architectural design studios. Cognitive map study, models in various scales, phenomenological excursions and invention of descriptive stories about the settlement and its parts will help the students to become sensitive about the wholeness of the area and embrace the life it harbors. This article focuses on the process and outcomes of an architectural workshop. At this workshop the students have experienced some concepts of spatial wholeness (insideoutside/ domination/ entry to the unknown/ metamorphosis, transformation/ transition/ border) on the phenomenological level. Creating a connection between the body and mind, establishing consciousness for the poetry of reality and discovering the hidden design intentions of the students have been the key issues at this workshop.

Keywords: Everyday Life, Cognitive Science, Creative Analyses Tools, Phenomenology

Mimarlık Eğitimi Ve Gerçeğin Şiirselliği

Kezban Ayça Alangoya
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

İyi mimarlığın ana şartı yaşam, onu oluşturan eylemler ve kurdukları mekânlar aracılığı ile hassaslıkla gözlemektir. Yaşamı yorumlayanlar, mekânı keşfederler. Yerleşimlerin özgül değerlerini keşfetmek, barındırdıkları gündelik yaşamın derinliklerini okumak ve yorumlamak öğretilebilir yetilerdir ve mimari tasarım atölyelerinde bireysel yaratıcılığın araçları olarak kullanılmalıdırlar. Atölye çalışmalarında farklı ölçeklerde gerçekleştirilen bilişsel harita ve maket çalışmaları, fenomenolojik geziler ve tasarım bölgesi ile bölümlerine yönelik betimleyici bireysel öykülerin üretilmesi üzerinden öğrenciler gündelik yaşamın fiziksel ve sosyal özelliklerini kavrayabilir, bireysel tasarımları için stratejik yerler keşfetme ve programlar önerme becerisi kazanabilirler. Bu makalede bir tasarım atölyesinin süreç ve sonuçlarına odaklanılmıştır. Tasarım atölyesi öğrencilerin mekânsal bütünsellik kavramına ait olgusallıkları (iç-dış/ hâkimiyet/bilinmeyene giriş/ başkalaşım, dönüşüm/geçiş/ sınır/ sihirli düzlemler) fenomenolojik olarak deneyimlemeleri amacıyla kurgulanmıştır. Öğrencilerin bedenleri ve zihinleri arasında ilişki kurmaları, gündelik yaşamın şiirselliğini duyumsamaları ve gizli tasarım güdülerini keşfetmeleri bu tasarım atölyesinin ana konuları olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Gü, ndelik Yaflam, Yaratıcı Analiz Araçları, Biliflsellik, Fenomenoloji

Kezban Ayça Alangoya. Architectural Education And The Poetry Of Reality. Tasarım Kuram. 2014; 10(18): 73-93

Corresponding Author: Kezban Ayça Alangoya, Türkiye
LookUs & Online Makale