ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Çok Katlı Konutlarda Değişebilirlik Sağlama Stratejisi: “Yapı Elemanlarının Hiyerarşik Organizasyonu” Yaklaşımı [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2003; 2(3): 115-129

Çok Katlı Konutlarda Değişebilirlik Sağlama Stratejisi: “Yapı Elemanlarının Hiyerarşik Organizasyonu” Yaklaşımı

Ömer Deniz
Mimar Sinan Fine Arts University Faculty of Architecture, Department of Architecture, İstanbul

Keywords: Hierarchical system, Building system, Variability

Çok Katlı Konutlarda Değişebilirlik Sağlama Stratejisi: “Yapı Elemanlarının Hiyerarşik Organizasyonu” Yaklaşımı

Ömer Deniz
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul

Anahtar Kelimeler: Hiyerarşik sistem, Yapı sistemi, Değişebilirlik

Ömer Deniz. Çok Katlı Konutlarda Değişebilirlik Sağlama Stratejisi: “Yapı Elemanlarının Hiyerarşik Organizasyonu” Yaklaşımı. Tasarım Kuram. 2003; 2(3): 115-129

Corresponding Author: Ömer Deniz
LookUs & Online Makale