ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
KENTSEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA BİR İRDELEME: ÜSKÜDAR MEYDANI [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2014; 10(18): 94-116

KENTSEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA BİR İRDELEME: ÜSKÜDAR MEYDANI

İmre Özbek Eren
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Today, the existence and meaning of urban squares are indispensable for the cities in terms of sustainability. Urban square had a wide range of meaning in Turkish cities, containing socio-cultural, economic and morphological dimensions come from its history. The aim of this paper is to consider the opportunities and challenges of urban squares based on a sustainable perspective. This consideration will be done in the case of Uskudar Square. The method is based on finding out the codes belong to urban sustainability and the roles and meanings of the squares. The results show that the square has followed an unsustainable character up to now although it has still important opportunities. Designing the squares according to pedestrian scale, strengthening urban memory, the perception of the place and place-attachment, continuity of historical and ecological footprints, integrity of society and space and increasing functional diversity can be some of the critical approaches for the vitality and sustainability of these spaces.

Keywords: Urban sustainability, Square, Design, Üskü, dar square

KENTSEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA BİR İRDELEME: ÜSKÜDAR MEYDANI

İmre Özbek Eren
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Osmanlı kentinde meydan, toplumun kendi özgün yapısına uygun olarak biçimlenen ve morfolojisi ile kent kurgusunu etkileyen bir öğedir. Tasarlanmış bir kentsel mekân olarak 'meydan'dan farklı bir anlama sahip olan bu öğe, tarihsel süreçte çeşitli anlamsal/mekânsal/işlevsel değişimlere uğramıştır.
Üsküdar Meydanı, stratejik konumu, coğrafyası, kentsel peyzajı ve tarihi birikimi ile İstanbul kentinin en önemli alanlarındadır. Bugün de Marmaray Tüp Geçit Projesi ile küresel kent adayı olarak İstanbul’un ve dünyanın önemli projelerinden birine zemin oluşturmaktadır. Bu anlamda, Osmanlı kent kurgusunda kendiliğinden ve değişik biçimlerde oluşan meydan kavramının geçirdiği anlam değişimi, bugün yeni bir değişimin daha eşiğindedir.
Bu çalışma ile, Üsküdar Meydanı’nın, geçmişten bugüne taşıdığı potansiyellerinin ve zorluklarının, kentin yeni 'vizyonu' ile ne denli örtüştüğü konusu, kentsel sürdürülebilirlik bağlamında irdelenmeye çalışılmıştır. Bu noktadan hareketle, öncelikle kentsel sürdürülebilirlik literatürüne ait ana kavramlar irdelenmiş, ardından meydanların kent yaşamı ve kurgusundaki rolü/anlamı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu iki alana ait arakesitten yola çıkarak belirlenen yöntem ile de Üsküdar Meydanı irdelenmiştir.
Sonuçta, Meydan'ın, bugüne dek kentsel sürdürülebilirlik bağlamında daha çok sürdürülemeyen bir yol izlediği ancak, sahip olduğu değerler ile de önemli potansiyeller taşıdığı görülmüştür. Gündemdeki projenin ise, sürdürülebilir yaklaşımlar devreye sokularak değerlendirilmesi durumunda, Meydan ve kent için önemli bir fırsat olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Üsküdar Meydanı, kentsel sürdürülebilirlik; kent

İmre Özbek Eren. KENTSEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA BİR İRDELEME: ÜSKÜDAR MEYDANI. Tasarım Kuram. 2014; 10(18): 94-116

Corresponding Author: İmre Özbek Eren, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale