ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Ürün Tasarımında Tersine Yenileşim Kavramının Değerlendirilmesi ve Türkiye VOLKICAR Örneğinin Tartışılması [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2018; 14(26): 82-94 | DOI: 10.23835/tasarimkuram.523198

Ürün Tasarımında Tersine Yenileşim Kavramının Değerlendirilmesi ve Türkiye VOLKICAR Örneğinin Tartışılması

Ilgım Eroğlu
Mimar Sinan Guzel Sanatlar Universitesi, Mimarlık Fakultesi, Endustri Urunleri Tasarimi Bolumu


Ürün Tasarımında Tersine Yenileşim Kavramının Değerlendirilmesi ve Türkiye VOLKICAR Örneğinin Tartışılması

Ilgım Eroğlu
Mimar Sinan Guzel Sanatlar Universitesi, Mimarlık Fakultesi, Endustri Urunleri Tasarimi Bolumu

Tersine yenileşim (reverse innovation), yerleşik yenileşim yayılım teorilerinden farklı olarak gelişmekte olan ülkelerden çıkarak gelişmiş ülkelere yayılan yenileşimleri incelemektedir. Bu tip yenileşimler, kimi özellikleri itibarı ile yıkıcı yenileşimler ile benzerlik göstermektedir. Gelişmiş ülkelerdeki genel kullanıcı kitlesinden ziyade, alım gücü ve üründen beklentileri düşük olan ihmal edilmiş kitlelere hitap edilmesi her iki yenileşim anlayışının da temelini oluşturmaktadır. Türkiye’nin gelişmekte olan ülkeler arasında yer alması, tersine yenileşim kavramı ile ifade edilen ihmal edilmiş kullanıcı kitlesinin yoğun bir biçimde bulunması açısından bu kavram özelinde değerlendirilmesini önemli kılmaktadır. Bu çalışmada yıkıcı yenileşim ve tersine yenileşim kavramlarından hareketle, Türkiye’nin tersine yenileşim potansiyeli ve tasarımın bu potansiyel içerisindeki rolü VOLKICAR örneği ile tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ürün tasarımı, yenileşim, tersine yenileşim, tasarım odaklı yenileşim

Ilgım Eroğlu. Ürün Tasarımında Tersine Yenileşim Kavramının Değerlendirilmesi ve Türkiye VOLKICAR Örneğinin Tartışılması. Tasarım Kuram. 2018; 14(26): 82-94

Corresponding Author: Ilgım Eroğlu
LookUs & Online Makale