ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Sosyal Yenileşim Ve Tasarımın Değişen Rolleri [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2014; 10(18): 36-52 | DOI: 10.23835/tasarimkuram.239594

Sosyal Yenileşim Ve Tasarımın Değişen Rolleri

Serkan Bayraktaroğlu1, Seçil Şatır2, Ahu Akgün2
1Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı
2İstanbul Teknik Üniversitesi

Design for social innovation, as an emerging research field, has a potential to trigger a promising and transforming dynamism for developing countries. In order to create effective and holistic solutions for complicated social problems, design should collaborate with various stakeholders such as NGO’s and development agencies, and blend in new skills and knowledge with its own domain. To be able to draw connections between sustainable development, social innovation and design, and to explore emergent roles of design, the purpose of the research is examining this type of collaborative projects, which are mature enough to observe their outcomes and have generated social value. With this purpose, the article studies the stakeholders while examining several projects dealing with social innovation in the context of India. Results of the study indicate that designers, with five distinct but transitive identities, take different roles to realise social innovations which economic and social value are procreated together.

Keywords: Social Innovation, Sustainable Development, Sustainability, India.

Sosyal Yenileşim Ve Tasarımın Değişen Rolleri

Serkan Bayraktaroğlu1, Seçil Şatır2, Ahu Akgün2
1Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı
2İstanbul Teknik Üniversitesi

Son yıllarda giderek daha fazla araştırmaya konu olan sosyal yenileşim için tasarım, özellikle kalkınmakta olan ülkelerde ümit vaat edici, dönüştürücü bir dinamizmin tetikleyicisi olabilecek bir potansiyele sahiptir. Karmaşık sosyal meseleler karşısında, etkin ve bütüncül çözümler üretebilmek için, tasarımın sivil toplum örgütleri, kalkınma ajansları gibi farklı paydaşlarla birlikte çalışması, kendi alanındaki deneyimini yeni bilgi ve beceriler ile harmanlaması gerekmektir.

Çalışmanın amacı; bu türden ortaklıkların gerçekleştiği, sosyal fayda sağlayan, sonuçlarının okunabileceği kadar olgunlaşmış projeler üzerinden sürdürülebilir kalkınma, sosyal yenileşim ve tasarım arasındaki ilişkiyi kurmak ve bu ilişki ağında tasarımcıların üstlenebileceği yeni rolleri keşfetmektir.

Bu amaç doğrultusunda, makale Hindistan özelinde var olan sosyal yenileşim içerikli projeleri inceleyerek süreçte yer alan paydaşları irdelemektedir. Çalışmanın sonuçları göstermektedir ki tasarımcılar beş farklı ama geçişken kimlik ile ve bu kimliklerinin onlara tanımladığı sınırlar dahilinde ekonomik ve sosyal değerin birlikte doğduğu sosyal yenileşimlerin gerçekleşmesini desteklemektedirler.

Anahtar Kelimeler: Tasarım, Sosyal yenileşim, Sürdürülebilir kalkınma, Sürdürülebilirlik, Hindistan

Serkan Bayraktaroğlu, Seçil Şatır, Ahu Akgün. Sosyal Yenileşim Ve Tasarımın Değişen Rolleri. Tasarım Kuram. 2014; 10(18): 36-52

Corresponding Author: Serkan Bayraktaroğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale