ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
An Evaluation of Participatory Approaches in the Design Process Field Study in Istanbul Levent [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2010; 6(9): 21-53

An Evaluation of Participatory Approaches in the Design Process Field Study in Istanbul Levent

Ece Ceylan Baba
Bahçeşehir University Faculty of Architecture, Department of Architecture


Tasarım Sürecinde Katılımcı Yaklaşımlara Dair Bir Değerlendirme İstanbul Levent Bölgesinde Alan Çalışması

Ece Ceylan Baba
Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü


Ece Ceylan Baba. An Evaluation of Participatory Approaches in the Design Process Field Study in Istanbul Levent. Tasarım Kuram. 2010; 6(9): 21-53

Corresponding Author: Ece Ceylan Baba
LookUs & Online Makale