ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Transformation of Consumption Spaces in Historical City Centers: The Case of Yeldeğirmeni Neighbourhood [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2021; 17(33): 18-41 | DOI: 10.14744/tasarimkuram.2021.41103

Transformation of Consumption Spaces in Historical City Centers: The Case of Yeldeğirmeni Neighbourhood

Elifcan Duygun1, Rifat Gökhan Koçyiğit2
1Mimar Sinan Fine Arts University, Building Theory And Design, Phd Student, İstanbul
2Mimar Sinan Fine Arts University, Building Theory And Design, İstanbul

Yeldeğirmeni Neighbourhood where its popularity rises day by day is a historical dwelling zone. It always has cosmopolite social structure. After the 2000s that Turkey had adopted neoliberal economic policies, it is under the effect of urban mobility. New urbanite groups move into the neighbourhood and settle down here. As a result of this, the new consumption spaces had appeared in Karakolhane Street which is the bazaar of the neighbourhood. These spaces represent the consumption practices that are related to the lifestyles of new dwellers.

The theories of space-place and time refer that space breaks away from time context by the effect of globalization, and homogenised. In this sense, the spaces that are free from identity, history and relation emerge. Consumption places are likewise becoming homogeneous spaces, which are purified from the meaning showing the same features at any point in the world. When the consumption spaces in Karakolhane Street is examined, the examples which are against this offering are defined. This situation shows us there is a micro model had occurred in Yeldeğirmeni District beyond the general theories. In the research, the changing consumption practices of Yeldeğirmeni and the spatial stratification emerging with the new city residents will be examined in the light of space-place-time and consumption theories.

Keywords: Yeldeğirmeni, time, space, consumption, consumption culture

Tarihi Kent Merkezlerinde Tüketim Mekanlarının Dönüşümü: Yeldeğirmeni Mahallesi Örneği

Elifcan Duygun1, Rifat Gökhan Koçyiğit2
1Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Bina Bilgisi Ana Bilim Dalı, Doktora Öğrencisi, İstanbul
2Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Bina Bilgisi Ana Bilim Dalı, İstanbul

Yeldeğirmeni Mahallesi tanınırlığı her geçen gün artan tarihi bir konut bölgesidir. Yerleşimin ortaya çıktığı ilk günden günümüze kozmopolit bir yapıya sahip olmuştur. Türkiye’nin neoliberal ekonomik politikaları benimsediği 2000 yılı sonrasında yoğun bir kentsel hareketlilik altındadır. Yeni kentli gruplar mahalleye gelmekte ve buraya yerleşmektedir. Bunun bir sonucu olarak mahallenin çarşı izini oluşturan Karakolhane Caddesi’nde yeni tüketim mekânları ortaya çıkmaktadır. Bu mekânlar yeni sakinlerin yaşam tarzlarıyla ilişkili tüketim pratiklerini yansıtmaktadır.

Mekân-yer ve zaman teorileri küreselleşmenin etkisiyle mekânın zaman bağlamından koptuğunu aktarmaktadır. Bu anlamda kimlik, tarih ya da ilişkiden arınmış mekânlar ortaya çıkmaktadır. Tüketim mekânları da bu anlamda dünyanın herhangi bir noktasında aynı özellikleri gösteren anlamdan arındırılmış benzer mekânlar haline gelmektedir. Karakolhane Caddesi üzerindeki tüketim mekânları incelendiğinde bu önermeye aykırı düşecek şekilde tüketim mekânları olduğu tespit edilmiştir. Mahallede geleneksel mahalle dokusu içinde bulunan esnaf ve zanaatkarlar ile yeni nesil işletmelere ve alternatif gruplara ait mekânlar bir arada bulunabilmektedir. Bu durum bize Yeldeğirmeni Mahallesi’nde genel teorilerin işaret ettiğinin ötesinde mikro bir model geliştiğini göstermektedir. Araştırmada, Yeldeğirmeni’nin değişen tüketim pratikleri ve yeni kent sakinleri ile ortaya çıkan mekânsal katmanlaşması mekân-yer-zaman ile tüketim teorileri ışığında incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Yeldeğirmeni, zaman, mekân, tüketim, tüketim kültürü

Elifcan Duygun, Rifat Gökhan Koçyiğit. Transformation of Consumption Spaces in Historical City Centers: The Case of Yeldeğirmeni Neighbourhood. Tasarım Kuram. 2021; 17(33): 18-41

Corresponding Author: Elifcan Duygun, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale