ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Public Spaces in the Context of Continuity of Urban and Collective Memory: The Case of ULAP Platz, Germany [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2012; 8(13): 34-47

Public Spaces in the Context of Continuity of Urban and Collective Memory: The Case of ULAP Platz, Germany

Işıl Ekin Çalak
Bahçeşehir University Faculty of Architecture, Department of Architecture

Since the beginning of 20th century there has been a rapid change in the built environment as well as the lifestyles. This change evokes people to question more about the past and there has been growing interest in research about the issues of cultural origins and heritage such as memory, identity and belonging. Among these research, some has looked into various relations between memory and space but additionaly, this paper focuses on one further relationship between them; the continuity. This paper aims to underline this relationship through the analyses of ULAP Platz Project established in Berlin City. After its establishment in 2008, the ULAP Platz Project in Berlin, has been awarded “The European Prize for Urban Public Space” in 2010 because of its remarkable sensitivity on urban and collective memory. The history which the project carries from the past to the future and its manner towards the continuity of urban and social memory are the reasons of why it is a appropriate and fertile example for this paper.

Keywords: Urban memory, collective memory, continuity of memory, public realm

Kentsel ve Kolektif Belleğin Sürekliliği Bağlamında Kamusal Mekanlar: ULAP Platz Örneği, Almanya

Işıl Ekin Çalak
Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

20.yy.’da hız kazanarak değişen yaşam biçimlerimiz, yaşamlarımızın geçtiği mekanları da hızlı biçimde değiştirmektedir. Bu hızlı dönüşüm, insanların geçmişi ile bugün arasındaki dinamikleri daha fazla sorgulamasına sebep olmuş, bu da bellek, kimlik, aidiyet gibi kökenlere ve kültürlere ilişkin araştırmalarda fark edilir bir artışa yol açmıştır. Bu çalışmalardan bellekle ilgili olanların bir kısmı “bellek ve mekan” ilişkisine odaklanmış ve bizlere kent ve mimarlığa ilişkin birçok yeni perspektif kazandırmıştır. Bu makale, belleğin mekanla kurduğu pek çok ilişkinin yanısıra, birbiri üzerinden türettiği bir süreklilik ilişkisi içerisinde olduğunu, Berlin’den verilen bir örnek üzerinden göstermeyi amaçlamaktadır. Berlin’ in bugünkü Mitte bölgesinde yeralan “ULAP Platz” projesi, kentsel ve kolektif bellekte varolan kırılmaları onararak, yeniden sürekliliğini sağlamadaki başarısı sebebiyle bu metin kapsamında örneklendirilmiştir. 2008 yılında uygulanmış olan proje, 2010 yılında “Avrupa Kentsel Kamusal Alan Ödülü”nü (The European Prize for Urban Public Space) almıştır.

Anahtar Kelimeler: Kentsel bellek, kolektif bellek, belleğin sürekliliği, kamusal alan.

Işıl Ekin Çalak. Public Spaces in the Context of Continuity of Urban and Collective Memory: The Case of ULAP Platz, Germany. Tasarım Kuram. 2012; 8(13): 34-47

Corresponding Author: Işıl Ekin Çalak
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale