ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Public Spaces in the Context of Continuity of Urban and Collective Memory: The Case of ULAP Platz, Germany [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2012; 8(13): 34-47

Public Spaces in the Context of Continuity of Urban and Collective Memory: The Case of ULAP Platz, Germany

Işıl Ekin Çalak
Bahçeşehir University Faculty of Architecture, Department of Architecture


Kentsel ve Kolektif Belleğin Sürekliliği Bağlamında Kamusal Mekanlar: ULAP Platz Örneği, Almanya

Işıl Ekin Çalak
Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü


Işıl Ekin Çalak. Public Spaces in the Context of Continuity of Urban and Collective Memory: The Case of ULAP Platz, Germany. Tasarım Kuram. 2012; 8(13): 34-47

Corresponding Author: Işıl Ekin Çalak
LookUs & Online Makale