ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Housing as a part of identity in the consumerist society and an assesment in the frame of urban planning [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2012; 8(14): 29-46 | DOI: 10.23835/tasarimkuram.240636

Housing as a part of identity in the consumerist society and an assesment in the frame of urban planning

Ebru Fridin Özgür
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Private sector investments are the leading factor of housing production today while public agents become a part of the housing market, instead of controlling it. A new consumerist segment in the society has emerged in Turkey after the transition to free market economy, in line with the global tendencies. Luxury housing became an instrument for investment as well as a sign of social status of the inhabitants. Housing production, which is a human right, without public control leads to problems in the field of urban planning. On the one hand, there is a shortage of affordable housing production, on the other development of gated communities surround periphery of the cities. Not only gated communities but also housing development projects in inner cities became the commodities of free market, which constitutes a contradiction with the nature of the planning. The aim of this article is to discuss the gated communities, which epitomize commodified housing production in the frame of consumer society, referring to Istanbul.

Keywords: Consumerist society, gated communities; housing; life style; social segregation

TÜKETİME BAĞLI BİR KİMLİK ÖĞESİ OLARAK KONUT

Ebru Fridin Özgür
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Günümüzde konut alanlarının üretiminde, kamu denetiminden çok piyasada üretimi belirleyen süreçlerin etkili olduğu görülmektedir. Türkiye’nin serbest piyasa ekonomisine geçmesinden bu yana, küresel ölçekte izlenebilen eğilimlere de uygun şekilde, lüks tüketime yönelen bir kitle ortaya çıkmıştır. Lüks konut, artık bir yatırım aracı olduğu kadar, toplumsal statüyü de simgeleyen bir tüketim malı haline gelmiştir. Temel insan gereksinimlerinden olan konuta bu şekilde yaklaşmak, planlama alanı açısından bir takım sorun alanlarını gündeme getirmektedir. Barınma amacı ile tüm gelir grupları için yeterli ve erişilebilir konut alanları planlaması yaklaşımının yetersizlik gösterdiği, piyasa süreçleri içinde kentin çeperlerine yerleşerek kentin yayılmasında belirleyici olan yeni konut sitelerinin (kapalı siteler) oluşturulduğu görülmektedir. Yalnızca kapalı siteler değil, merkez ve çeperdeki diğer projeler de barınma hakkından çok tüketilebilirliği hedeflemektedir. Konutlaşmaya bu yaklaşım biçimi, kent planlamanın doğası ile çelişmektedir. Bu makalenin amacı, mevcut eğilimler içinden kapalı siteleri kent planlama disiplini açısından, özellikle tüketim toplumu dinamikleri çerçevesinde literatürdeki yaklaşımlar üzerinden ve İstanbul’a referansla tartışmaktır.

Anahtar Kelimeler: Tüketim toplumu, kapalı siteler; konutlaşma; yaşam tarzı

Ebru Fridin Özgür. Housing as a part of identity in the consumerist society and an assesment in the frame of urban planning. Tasarım Kuram. 2012; 8(14): 29-46

Corresponding Author: Ebru Fridin Özgür, Türkiye
LookUs & Online Makale