ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Bina Yapım Sürecinin Çevresel Performans İlkeleriyle Planlanması [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2016; 12(22): 35-54 | DOI: 10.23835/tasarimkuram.315696

Bina Yapım Sürecinin Çevresel Performans İlkeleriyle Planlanması

Buket Metin
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Environmental impacts of buildings initially arise with the construction process. Therefore, analyzing environmental impacts of building construction processes during design and construction planning phases is crucial to be able to take necessary measures. The development and employment of new construction planning models, which also considers environmental consequences in addition to cost, duration and quality criteria, require a difficult innovation process. Hence, defining basic principles for the environmental planning of the construction process and raise awareness within stakeholders of the Turkish construction industry to this subject is an important initiative. In this study, environmental performance principles for environmental management of building construction process are presented in consideration of the relationships between construction technology options and environmental impacts of the process. Firstly, construction technology components, which are information tools and methods, are classified. Then, environmental performance parameters of building construction process are defined within the scope of resources, ecosystem quality and human health issues. Finally, the relationships between construction technology components and environmental performance parameters are analyzed and environmental principles for construction planning are set forth as the preservation of site, controlling construction activities, health and
security precautions, construction waste management and training of stakeholders.

Keywords: Bina yapım süreci, Çevresel performans, Yapım planlama, Yapım teknolojisi

Bina Yapım Sürecinin Çevresel Performans İlkeleriyle Planlanması

Buket Metin
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Yapım süreci, binanın çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin ortaya çıkmaya başladığı ilk bina yaşam döngüsü aşamasıdır. Bu nedenle, tasarım ve yapım planlama aşamalarında yapım sürecinin çevresel etkilerinin analiz edilmesi ve azaltılması için gerekli önlemlerin alınması büyük önem taşımaktadır. Ancak, yapım planlamanın temel ölçütleri olan süre, maliyet ve kalite ölçütlerine çevresel ölçütlerin de eklendiği yeni planlama modellerinin geliştirilmesi ve uygulanması, inşaat sektörü için zorlu bir inovasyon süreci gerektirmektedir. Bu yüzden, sürecin çevresel kaygılarla planlanması için gerekli olan temel ilkelerin ortaya konması ve Türk inşaat sektörü paydaşlarının bu konuda bilgilendirilmesi, bu yönde yapılacak çalışmaların ilk adımı olacaktır. Bu çalışmada, bina yapım sürecinin çevresel yönetimi için kullanılabilecek çevresel performans ilkeleri, yapım sürecinin girdilerini oluşturan yapım teknolojisi bileşenleri ile sürecin çevresel etkileri arasındaki ilişkiler ışığında ortaya konmuştur. İlk olarak, yapım teknolojisi bileşenleri olan bilgi, araçlar ve yöntemlere ilişkin seçenekler tanımlanmıştır. İkinci aşamada, yapım süreci çevresel performans ölçütleri kaynaklar, ekosistem kalitesi ve insan sağlığı konuları çerçevesinde belirlenmiştir. Daha sonra yapım teknolojileri bileşenleri ile çevresel performans ölçütleri arasındaki ilişkiler ortaya konmuştur. Son olarak bu ilişkiler temelinde yapım sürecinin çevresel performansının planlanmasında kullanılabilecek temel ilkeler arazinin korunumu, yapım işlerinin kontrolü, sağlık ve güvenlik önlemleri, yapım atıkları yönetimi ve paydaşların eğitimi olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bina yapım süreci; Çevresel performans; Yapım planlama; Yapım teknolojisi

Buket Metin. Bina Yapım Sürecinin Çevresel Performans İlkeleriyle Planlanması. Tasarım Kuram. 2016; 12(22): 35-54

Corresponding Author: Buket Metin
LookUs & Online Makale