ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Parsel Morfolojisi ve Apartman Tipolojileri Üzerine Bir Çalışma: Galata Örneği [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2000; 1(2): 77-86

Parsel Morfolojisi ve Apartman Tipolojileri Üzerine Bir Çalışma: Galata Örneği

Derin Öncel
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Bina Bilgisi Anabilim Dalı, Mekan Organizasyonu ve Donatımı Bilim Dalı

Keywords: 19 th Century, Galata, The 6 th Municipality (Beyoğlu) Department, Parcel Morphology, Apartment

Parsel Morfolojisi ve Apartman Tipolojileri Üzerine Bir Çalışma: Galata Örneği

Derin Öncel
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Bina Bilgisi Anabilim Dalı, Mekan Organizasyonu ve Donatımı Bilim Dalı

Anahtar Kelimeler: 19. Yüzyıl, Galata, 6. Daire (Beyoğlu) Belediyesi, Parsel Morfolojisi, Apartman

Derin Öncel. Parsel Morfolojisi ve Apartman Tipolojileri Üzerine Bir Çalışma: Galata Örneği. Tasarım Kuram. 2000; 1(2): 77-86

Corresponding Author: Derin Öncel
LookUs & Online Makale