ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Transformation Of The Wooden Residential Architecture Of The Kucuk Ayasofya Region And Evaluation In Terms Of Conservation [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2015; 11(19): 55-75 | DOI: 10.23835/tasarimkuram.239589

Transformation Of The Wooden Residential Architecture Of The Kucuk Ayasofya Region And Evaluation In Terms Of Conservation

Tülay Çobancaoğlu, Koray Güler, Gülce Güleycan Okyay
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

The Küçük Ayasofya region which has been located between Çatladıkapı and Kadırga port, within the boundaries of one of the four world heritage sites of İstanbul, draws attention with not only its archaelogical remains and monumental buildings but also its traditional wooden residential architecture. This study aims to determine the transformation on the traditional wooden architectural heritage of the region, preservation of authenticity and integrity values which comprises the spirit of the place, and identify the conservation problems. Within this framework, firstly the historical process and legal status of the region have been examined. It is stated that the works planned to implement in the region which has been declared as a renewal area according the law no. 5366 in 2007, should be handled very carefully and care about the region’s outstanding universal values. In this context, the buildings which have reached today with its authentic values in the borders of the study area; documented detailly in order to determine the character of the wooden architectural traditions belongs to the region. In the last section, analysis and evaluation of the data obtained in field studies due to maintain an integrated conversation and alternative solutions for these issues have been developed.

Keywords: Küçük Ayasofya (Sergios and Bachos); Traditional Wooden Architecture; Rehabilitation Areas; Sultanahmet World Heritage Site; Urban Conservation; Authenticity; Balance Between Residential and Tourism Areas

Küçük Ayasofya Mahallesi Geleneksel Ahşap Konut Mimarisinin Dönüşümü ve Koruma Açısından Değerlendirilmesi

Tülay Çobancaoğlu, Koray Güler, Gülce Güleycan Okyay
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

İstanbul’un Dünya Miras Alanı olarak kabul edilmiş dört bölgesinden birinin sınırları içerisinde, Çatladıkapı ve Kadırga Limanı arasında yer alan Küçük Ayasofya mahallesi barındırdığı arkeolojik kalıntılar ve anıtsal yapıların yanında geleneksel ahşap konut mimarisi ile de dikkat çeken bir bölgedir. Bu çalışma Küçük Ayasofya Mahallesi’nin sahip olduğu ahşap mimari mirasın zaman içerisinde geçirdiği dönüşümünün ortaya konması, alanın sahip olduğu özgünlük ve bütünlük değerlerinin korunmuşluk durumlarının tespiti ve alandaki koruma sorunlarını belirlemeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede öncelikle bölgenin tarihsel gelişimi ve yasal statüsü incelenmiştir. 5366 sayılı yasa kapsamında 2007 yılında Yenileme Alanı olarak ilan edilen bölgede uygulanması planlanan çalışmaların, alanın taşıdığı üstün evrensel değer gözetilerek titizlikle ele alınması gerektiği belirtilmiştir. Bu bağlamda alanın sahip olduğu ahşap mimari geleneğin karakterini belirlemek adına çalışma alanı sınırları içerisinde özgün değerlerini koruyarak günümüze ulaşmış olan yapılar detaylı şekilde belgelenmiştir. Tüm bu veriler doğrultusunda alanın bütüncül korunmasına yönelik değerlendirmeler yapılarak, bölgenin karşı karşıya kaldığı sorunların çözümü için öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Küçük Ayasofya; Geleneksel Ahşap Mimari; Yenileme Alanları; Sultanahmet Dünya Miras Alanı; Kentsel Koruma; Özgünlük; Konut- Turizm Dengesi

Tülay Çobancaoğlu, Koray Güler, Gülce Güleycan Okyay. Transformation Of The Wooden Residential Architecture Of The Kucuk Ayasofya Region And Evaluation In Terms Of Conservation. Tasarım Kuram. 2015; 11(19): 55-75

Corresponding Author: Tülay Çobancaoğlu
LookUs & Online Makale