ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Regional Residential Architecture and Example in Turkey About [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2006; 3(4): 1-20

Regional Residential Architecture and Example in Turkey About

Halûk Sezgin
MSGSU Faculty of Architecture, Department of Architecture


Yöresel Konut Mimarisi ve Türkiye'deki Örnekleri Hakkında

Halûk Sezgin
MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü


Halûk Sezgin. Regional Residential Architecture and Example in Turkey About. Tasarım Kuram. 2006; 3(4): 1-20

Corresponding Author: Halûk Sezgin
LookUs & Online Makale