ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Use of Color and Light Supporting Child Phycology in Children's Clinics Waiting Areas and Analysis on Samples [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2020; 16(31): 97-107 | DOI: 10.14744/tasarimkuram.2020.49354

Use of Color and Light Supporting Child Phycology in Children's Clinics Waiting Areas and Analysis on Samples

Hamide Temel1, Ipek Fitoz2
1Maltepe University Faculty of Architecture and Design, Interior Architecture
2Mimar Sinan Fine Arts University Faculty of Architecture, Interior Architecture

Pediatrics departments that will be used frequently by children and parents until an adult are among the most used part of the hospital. However, it is seen that the interior design of the most of the hospitals has not changed although user group is quite different from the user groups in the other sections.
Children created a bias against this structure because fear of doctors and hospitals that occur in children by their families and the environment. Therefore, it is important to design places that providing visual comfort conditions and a sense of security, starting from the clinic’s entrance.
In light of this information, it has been focused on use of color and light appropriate on child psychology and analyzed on the examples in the waiting area which children spend the most time of hospitals.
In the study, literature search has been made about child, child psychology, child and space and the field research have been identified.
In this study used survey method, 200 children were asked questions may determine the psychological impact of the environment in pediatric clinics of hospital of two different types. The answers were analyzed with SPSS by applying Pearson’s chi-square test. In accordance with the obtained data, it was concluded that lighting and color psychologically affect the child positively or negatively at pediatric clinic waiting areas.

Keywords: Children, space, child psychology, lighting, color.

Çocuk Poliklinikleri Bekleme Mekanlarında Çocuk Psikolojisine Uygun Renk ve Işık Kullanımının Örnekler Üzerinde Analizi

Hamide Temel1, Ipek Fitoz2
1Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü
2Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü

Bir yetişkin olana dek çocuklar ve ebeveynleri tarafından sık sık kullanılacak olan pediatri bölümleri, hastanelerin en çok kullanılan bölümleri arasında yer almaktadır. Ancak, kullanıcı grubunun çocuk olmasına rağmen çoğu hastanede mekan tasarımının yetişkin kullanıcı grubu ile aynı olduğu görülmektedir.
Aileleri ve çevreleri tarafından oluşturulan doktor ve hastane korkusu çocuklarda bu yapılara karşı bir önyargı oluşturmuştur. Bu sebeple polikliniğin girişinden başlayan görsel konfor koşullarını sağlayan, güven duygusu veren mekanlar tasarlamak önemlidir.
Bu bilgilerin ışığında çocukların hastane ortamında en çok zaman geçirdikleri bölümler olan bekleme alanlarında çocuk psikolojisine uygun renk ve ışık kullanımı üzerinde durulmuş ve örnekler üzerinde analizi yapılmıştır.
Çalışma kapsamında, konu ile ilgili olarak çocuk, çocuk psikolojisi, çocuk ve mekan hakkında literatür çalışması yapılmış, araştırma alanı tanımlanmıştır.
Anket yöntemi kullanılan bu çalışmada iki farklı türdeki hastanenin çocuk polikliniklerinde 200 çocuğa ortamın psikolojik etkilerinin saptanabileceği sorular yöneltilmiştir. Verilen cevaplar SPSS programında pearson ki-kare testi uygulanarak analiz edilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda aydınlatma ve rengin psikolojik açıdan çocuk polikliniklerin bekleme mekanlarında kendilerini olumlu ya da olumsuz yönde etkiledikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, mekan, çocuk psikolojisi, aydınlatma, renk.

Hamide Temel, Ipek Fitoz. Use of Color and Light Supporting Child Phycology in Children's Clinics Waiting Areas and Analysis on Samples. Tasarım Kuram. 2020; 16(31): 97-107

Corresponding Author: Hamide Temel, Türkiye
LookUs & Online Makale