ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Reviewing to space focus of experience and narration: Representations of space in the text of Perec and Butor [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2021; 17(33): 163-175 | DOI: 10.14744/tasarimkuram.2020.57299

Reviewing to space focus of experience and narration: Representations of space in the text of Perec and Butor

Pelin Nane
Başkent University, Faculty Of Fine Arts, Design And Architecture, Department Of Interior Architecture And Environmental Design, Ankara, Turkey

‘Space’ is one of the main elements of the narrative. People and events contact with each other in the space. Space becomes a textual representation. Space constructed with words in the text gains new meanings beyond the architectural construction. For this reason, although literature and architecture disciplines have common points in their attitudes that prioritize space, the spatial productions of these two disciplines turn into different representations. Textual construction is tentative, flexible, and narrative-focused while being reconstructed in every reading experience. But architectural construction is fixed, rigid, and visually dominated.

The study examines how space is built in the focus of experience and narrative in textual productions. This inquiry aims to remind the forms of representation beyond the formal and mathematical representations of space for architecture and to include the sensitivity of textual construction into the design process. In this context, the texts of Michel Butor’s Description of San Marco (1963) and George Perec’s An Attempt at Exhausting a Place in Paris (1975) which is the backbone of the narration and making the experience and narrative visible in the space, were selected for review. Another important factor for the selection of these texts is that the spaces in the texts are not fictional, but real. In the selected texts, the forms of representation that highlight 'experience and narrative in the space' are defined, and how these strategies can be included in the design process and design education is questioned.

Keywords: Narrative, Text, Representation, George Perec, Michel Butor

Deneyim ve Anlatı Odağında Mekâna Yeniden Bakmak: Perec ve Butor’un Yazınında Mekânın Temsil Biçimleri

Pelin Nane
Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Ankara

Anlatının ana unsurlarından biri ‘mekân’dır. Kişiler ve olaylar mekân düzleminde birbirlerine temas ederken, mekân metinsel bir temsiliyete kavuşur. Metinde kelimelerle inşa edilen mekân mimari anlamdaki inşanın ötesinde yeni anlamlar kazanır. Bu sebeple edebiyat ve mimarlık disiplinlerinin ortak noktaları mekânı önceleyen tavırları olsa da bu iki disiplinin mekânsal üretimlerinin farklı temsil biçimlerine dönüştüğü görülmektedir. Mimari inşanın sabit, katı ve görselliğin egemen olduğu algılanış biçimine karşı metinsel inşa her okuma deneyiminde yeniden inşa edilirken geçici, esnek ve anlatı odaklıdır.

Çalışma metinsel üretimlerde mekânın deneyim ve anlatı odağında nasıl inşa edildiğini sorgular. Bu sorgulama mekan tasarım disiplinleri için mekanın biçimsel ve matematiksel temsillerinin ötesindeki temsil biçimlerini hatırlatmayı ve metinsel inşadaki duyarlılığı tasarım sürecine dahil etmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda ‘mekân’ın anlatının omurgası olduğu, mekânda deneyimi ve anlatıyı görünür kılan Michel Butor’un San Marco’nun Betimi (1963) ve George Perec’in Bir Paris Semtinin Tüketilme Denemesi (1975) adlı eserleri incelenmek üzere seçilmiştir. Bu eserlerin seçiminde önemli olan bir diğer unsur ise eserlere konu olan mekânların kurmaca değil gerçekte de var olan mekânlar olmasıdır. Seçili metinlerde ‘mekandaki deneyim ve anlatıyı’ öne çıkaran temsil biçimleri tanımlanarak, bu stratejilerin tasarım sürecine ve tasarım eğitimine ne şekilde dahil olabileceği sorgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anlatı, Metin, Temsil, George Perec, Michel Butor

Pelin Nane. Reviewing to space focus of experience and narration: Representations of space in the text of Perec and Butor. Tasarım Kuram. 2021; 17(33): 163-175

Corresponding Author: Pelin Nane, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale