ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Transparency in Architectural Structures and Light Control in Space Design [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2010; 6(10): 82-92

Transparency in Architectural Structures and Light Control in Space Design

Müge Göker1, Saadet Aytıs
1MÜ, Faculty of Fine Arts, Department of Interior Architecture,
2MSGSU, Faculty of Architecture, Department of Interior Architecture

It is the primary objective of architects and interior architects to design suitable living environments for human beings. This study examines the reflections on interior surfaces, in terms of benefits from appropriate utilization of natural light on interiors. In part one, the topic of light permeability is introduced with respect to definition of transparency, related supporting definitions and its physical, psychological effects. In part two, the concept of transparency in architectural constructions is examined based on historical development. Finally, it is evident that the psychological factors must be also taken into consideration and necessary to control the transparency proportions in buildings, in parallel, the level of illumination.

Keywords: Transparency in Architectural Constructions, Controlling Illumination at Spaces, Transparency at Spaces.

Mimari Yapılarda Saydamlık ve Mekan Tasarımında Işık Kontrolu

Müge Göker1, Saadet Aytıs
1MÜ, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü,
2MSGSÜ, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü

İnsanların yaşam alışkanlıklarına uygun yaşam çevreleri düzenleme, mimar ve içmimarların görevidir. Bu çalışmada, mimari yapılarda saydamlık ve mekanlarda hacim yüzeylerinde meydana gelen ışık yansımalarından yararlanılması incelenmektedir. Bölüm 1’de, saydamlık kavramının tanımı ve tanımlamanın içinde var olan yan kavramların fiziksel ve psikolojik etkileri incelenerek, ışık iletkenliğine giriş
yapılmaktadır. Bölüm 2’de mimari yapılarda saydamlık kavramı ele alınıp, tarihsel süreç içindeki örnekler incelenerek, saydamlığın mimarideki gelişiminin teknolojiyle olan bağlantısı anlatılmaktadır. Cephelerdeki saydamlığın, iç mekan fonksiyonlarına göre etkisi ve doğal ışığın yüzeylere yansıması ele alınmaktadır. Sonuç olarak; duygusal faktörler dikkate alınarak, yapılardaki saydamlık oranlarının ve buna bağlı oluşan aydınlık düzeylerinin uygun biçimde denetim altına alınması gerekliliği ortaya çıkmaktadır

Anahtar Kelimeler: Mimari Yapılarda Saydamlık, İç Mekanda Işık Kontrolü, Saydamlık ve Mekan.

Müge Göker, Saadet Aytıs. Transparency in Architectural Structures and Light Control in Space Design. Tasarım Kuram. 2010; 6(10): 82-92

Corresponding Author: Müge Göker
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale