ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
İstanbul’da Orta Bizans Dönemi’ne Ait Üç Anıt İle Çevrelerinin Bütünleşik Olarak Korunması İçin Öneriler [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2013; 9(15): 35-55 | DOI: 10.23835/tasarimkuram.240903

İstanbul’da Orta Bizans Dönemi’ne Ait Üç Anıt İle Çevrelerinin Bütünleşik Olarak Korunması İçin Öneriler

Mine Esmer1, Zeynep Ahunbay2
1Plato Meslek Yüksekokulu, Mimari Restorasyon Programı
2İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

The three Middle Byzantine-era monuments (Vefa Kilise Camii, Atik Mustafa Pafla Camii and Fethiye Camii-Pammakaristos Monastery Church), which have been handled in this study, highlight the urban fabric and are unique historical assets which convey valuable information about the architectural styles, building techniques, decorative arts and social life of the Middle Ages. It is as important for their neighborhoods as the monuments themselves to preserve the authentic features, for the sustainability of the urban memory and integrated value of a monument with its physical and social environment. In the course of the study, data from library and archival research were collected, photographic surveys, measured drawings on the sites, descriptions and chronological analyses were prepared and evaluated in
the scope of architectural conservation discipline. Bearing in mind the earthquake risk, proposals for maintenance, repair, management and utilization of the architectural and archeological values were put forward.

Keywords: Istanbul, Middle Byzantine Period, Church, Kilise Camii, Atik Mustafa Pafla Camii, Fethiye Camii/Pammakaristos Church/Museum, World Heritage, Peservation, Conservation.

İstanbul’da Orta Bizans Dönemi’ne Ait Üç Anıt İle Çevrelerinin Bütünleşik Olarak Korunması İçin Öneriler

Mine Esmer1, Zeynep Ahunbay2
1Plato Meslek Yüksekokulu, Mimari Restorasyon Programı
2İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Çalışmada 843-1204 yılları arasında, başkent olarak tüm ekonomik, sosyal, mimari gelişmelerin merkezi durumundaki Konstantinopolis’te inşa edilerek, günümüze ulaşabilen kiliselerden: Vefa Kilise, Atik Mustafa Paşa, Fethiye (Pammakaristos Manastırı Kilisesi) camileri koruma disiplini açısından incelenmiştir. Bu yapılar ve çevrelerinin özgün niteliklerinin korunması, kentsel belleğin sürekliliği ve içinde bulundukları dokuyla bütünleşik değer oluşturmaları açılarından önemlidir. Ortaçağ İstanbul’un- dan günümüze, mimari üslupları, mekan tasarımları, opus sectile, mozaik, fresk ve keramoplastik bezeme öğeleriyle, eşsiz birer tarihi belge niteliği taşıyan bu üç anıt, dönemlerinin yapım tekniklerinin, estetik değerlerinin, mimari ve sosyal ortamlarının anlaşılmasına olanak sağlamaktadır. Vefa, Çarşamba, Ayvansaray semtlerinde bulunan bu önemli anıtlar, uzun süren bakımsızlık ve koruma yönünde tutarlı bir program olmaması sonucu tahribe açıktır. Ele alınan üç anıt ve çevreleriyle ilgili ayrıntılı tarih- sel araştırma, hassas ölçümler, fotoğraf ve çizimle belgeleme yapılmış ve koruma sorunları irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İstanbul; Orta Bizans Dönemi; Kilise; Vefa Kilise Camii; Atik Mustafa Paşa Camii; Fethiye Camii ve Müzesi; Pammakaristos Manastırı Kilisesi; Dünya Mirası; Koruma

Mine Esmer, Zeynep Ahunbay. İstanbul’da Orta Bizans Dönemi’ne Ait Üç Anıt İle Çevrelerinin Bütünleşik Olarak Korunması İçin Öneriler. Tasarım Kuram. 2013; 9(15): 35-55

Corresponding Author: Mine Esmer, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale