ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Elderly in Urban Space Expressing Themselves Better To Be Taken Required Measures [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2006; 3(4): 71-77

Elderly in Urban Space Expressing Themselves Better To Be Taken Required Measures

Pelin Gökgür
MSU Faculty of Architecture, Department of City and Regional Planning


Yaşlıların Kentsel Mekanda Kendilerini Daha İyi İfade Edebilmeleri İçin Alınması Gereken Önlemler

Pelin Gökgür
MSÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü


Pelin Gökgür. Elderly in Urban Space Expressing Themselves Better To Be Taken Required Measures. Tasarım Kuram. 2006; 3(4): 71-77

Corresponding Author: Pelin Gökgür
LookUs & Online Makale