ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Development Plan for Turkey in the framework of Industrial Design Education [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2012; 8(13): 48-60

Development Plan for Turkey in the framework of Industrial Design Education

Serkan Güneş
Gazi University, Faculty of Fine Arts, Department of Industrial Design


Kalkınma Planları Çerçevesinde Türkiye’de Endüstri Ürünleri Tasarımı Eğitimi

Serkan Güneş
Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü


Serkan Güneş. Development Plan for Turkey in the framework of Industrial Design Education. Tasarım Kuram. 2012; 8(13): 48-60

Corresponding Author: Serkan Güneş
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale